Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis


Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

Naujienos

Įvyko LASS centro tarybos posėdis

2017 m. vasario 8 d. Vilniuje įvyko LASS centro tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS centro tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir kviestiniai asmenys.

Posėdyje įvyko pirmasis LASS įstatų naujos redakcijos projekto svarstymas. LASS centro taryba pateikė savo pastabas, tačiau iš esmės pateiktam projektui pritarė. LASS įstatų rengimo darbo grupė įpareigota, atsižvelgdama į pateiktus siūlymus, per dvi savaites patikslinti LASS įstatų naujos redakcijos projektą ir pakartotinai teikti jį svarstyti bei tvirtinti 2017 m. kovo 15 d. vyksiančiame LASS centro tarybos posėdyje.

Siekiant sulyginti šiuo metu labai netolygią LASS regionų finansinę ir ūkinę padėtį bei kuo racionaliau išnaudoti turimus žmogiškuosius ir finansinius resursus, pateiktas pasiūlymas dėl LASS struktūros administravimo pokyčių, kurio esmė – vietoje šiuo metu veikiančių 5 (Vilniaus ir Alytaus, Kauno ir Marijampolės, Klaipėdos ir Telšių, Šiaulių ir Tauragės, Panevėžio ir Utenos) regionų aklųjų centrų, apjungiant apskritis, steigti 2 (Rytų ir Vakarų) aklųjų centrus. Po aktyvių diskusijų dėl teigiamų ir neigiamų šių pokyčių pasekmių, didžiąja balsų dauguma, LASS centro taryba pateiktam siūlymui nepritarė.

Posėdyje priimtas sprendimas dėl atskaitymų į LASS fondus socialinėms programoms vykdyti ir juose sutelktų lėšų naudojimo tvarkos pakeitimų. LASS centro taryba pritarė siūlomam pakeitimui, kad gauti lėšų iš LASS respublikinio ir regioninių fondų socialinėms programoms vykdyti gali LASS filialai, LASS nariai ir LASS kontroliuojami juridiniai asmenys bei kiti juridiniai asmenys, kurių pagrindinė veikla – pagalba regos neįgaliesiems, pelno nesiekiančiai, regos neįgaliųjų labui skirtai, socialinei veiklai remti. Tuo tarpu pagal ankstesnę redakciją gauti lėšų iš LASS respublikinio ir regioninių fondų socialinėms programoms vykdyti galėjo tik LASS filialai ir LASS įstaigos (išskyrus vykdančias gamybinę veiklą).

LASS centro taryba pritarė VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro prašymui dėl 12821,50 Eur paramos skyrimo poilsio namų „Spindulys“, esančių Mokyklos g.71, Šventojoje (Palangos sav.), dalinei renovacijai.