Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis


Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

Neregys kelyje į darbo rinką (nuo 2012)

Tikslas

Regėjimo neįgaliųjų integracija į darbo rinką, suteikiant jiems bendrų ir specialiųjų žinių ir įgūdžių, didinančių prisitaikymą bei skatinančių dirbti.

Lėšos

Tinkamų finansuoti išlaidų suma – 1 mln. 58 tūkst. Lt, skiriama iš ES programos „Socialinės aprėpties stiprinimas“, priemonės „Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką“.

Projekto aprašymas

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“. Projektu planuojama spręsti šias problemas: motyvacijos dirbti trūkumas; žinių, įgūdžių ir informacijos trūkumas; pasitikėjimo savimi stoka; savarankiškumo trūkumas; darbinių įgūdžių stoka.

Projektas buvo rengiamas atsižvelgiant į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos 2012-2014 m. veiklos kryptis, kur numatoma „skatinti regėjimo neįgaliųjų verslumą, motyvaciją įsidarbinti ir dirbti, rūpintis jaunų sąjungos narių profesine orientacija”. Projekto tikslui įgyvendinti VšĮ LASS respublikiniame centre įdarbinti 16 specialistų, kurie dirba su 80 asmenų tiksline grupe 8-ose vietovėse: Vilniuje, Kaune, šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje bei Kelmės, Klaipėdos ir Mažeikių rajonuose. 8 iš 16 darbuotojų formuoja aklųjų ir silpnaregių įgūdžius įvairiose veiklose (neregių orientacijos ir mobilumo bei savitarnos įgūdžių ugdymas ir kt.). Kiti 8 darbuotojai, apmokyti dirbti kompiuterinio raštingumo lektoriais, jau dirba su neregiais 8 rajonuose, formuodami aklųjų ir silpnaregių kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Projekto metu 50 regėjimo neįgaliųjų turi galimybę praktiškai įgyti darbui reikalingus įgūdžius įmonėje. šią veiklą įgyvendina projekto partneriai. Kai kurių veiklų įgyvendinimui įsigytos neregiams ir silpnaregiams pritaikytos specifinės mokymo priemonės: nešiojami kompiuteriai su visomis būtinomis programomis akliesiems, kišeninės ir stacionarios didinimo priemonės, elektroninės įspėjimo apie netoli esančias kliūtis priemonės, baltosios lazdelės, daiktų ieškikliai, daiktų ženklinimo ir atpažinimo garsinimo priemonės, brailio mašinėlės ir dar keletas kitų priemonių.

Projekto metu vyksta ir tarptautinis bendradarbiavimas bei projekto viešinimo veiklos. Yra sukurta projekto valdymo administracinė grupė.

Kontaktinis asmuo

Audronė Jozėnaitė, audra@lass.lt, 2122994.

Numatomi rezultatai

Projektas padidins regėjimo neįgaliųjų prisitaikymą ir motyvaciją dirbti taikant kompleksinius mokymus, gerinančius jų socialinius bei darbinius įgūdžius, suteikiant praktinę mokymosi vietą bei organizuojant realų regėjimo neįgaliųjų įdarbinimą. Projekto dėka ženkliai padidės tikslinės grupės socialinė atsakomybė, taip pat – ir šių asmenų užimtumas, nes jie išsiugdys savarankiško gyvenimo, socialinius bei darbinius įgūdžius.

Projekto pabaiga – 2014 m. rugpjūtis. Projekto metu ir per 6 mėnesius po jo pabaigos bus įdarbinti arba pradės mokytis 27 proc. tikslinės grupės narių.

Partneriai

VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras
VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras
VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras
VšĮ šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras
VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras
UAB „Liregus“
VšĮ „Aksida“
UAB „Regseda“
UAB „Socialinė integracija“
Kelmės miesto bendruomenė

Į viršų
Spausdinimo versija