Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis


Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

2013-2019 m. programa

2012 m. lapkričio 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1408 patvirtinta Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa (Žin., 2012, Nr. 137-7021).

Strateginis programos tikslas – sukurti palankią aplinką ir sąlygas oriam ir visaverčiam neįgaliųjų gyvenimui Lietuvoje, užtikrinti lygias galimybes ir neįgaliųjų gyvenimo kokybę.

Kiti tikslai:

 1. Užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų specialiųjų poreikių tenkinimą teikiant socialinės integracijos paslaugas (socialinės apsaugos, sveikatos priežiūros, švietimo srityse);
 2. Užtikrinti neįgaliesiems galimybę laisvai judėti fizinėje aplinkoje ir naudotis visiems prieinama informacija;
 3. Siekti didesnio neįgaliųjų užimtumo darbo rinkoje, kultūros, sporto, laisvalaikio veikloje;
 4. Užtikrinti neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą be diskriminacijos dėl neįgalumo ir sudaryti sąlygas tobulinti neįgaliųjų socialinės integracijos proceso valdymą.

Programai įgyvendinti numatyta parengti tris priemonių planus (2013–2015, 2016–2018 ir 2019 metų). 2013 m. vasario 5 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintas programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių planas. Dokumento tikslas – užtikrinti skirtingas negalias turinčių neįgaliųjų teisių, pagrindinių laisvių gynimą nediskriminuojant dėl jų neįgalumo, ir sudaryti palankias sąlygas tobulinti socialinės integracijos procesą.

Programos įgyvendinimą koordinuoja ir stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Įgyvendinant programą dalyvauja:

 • Aplinkos ministerija
 • Susisiekimo ministerija
 • Sveikatos apsaugos ministerija
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
 • Švietimo ir mokslo ministerija
 • Teisingumo ministerija
 • Vidaus reikalų ministerija
 • Kultūros ministerija
 • Vyriausioji rinkimų komisija
 • Nacionalinė teismų administracija
 • Savivaldybės
 • Lietuvos darbo birža
 • Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 
 • Higienos institutas
 • Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras
 • Valstybinis studijų fondas
 • Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“
 • Lietuvos statistikos departamentas

LASS teikia paraiškas ir vykdo šiuos projektus:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektai;
 2. Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai;
 3. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai;
 4. Periodinių ir informacinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo finansavimo projektai.


Susiję dokumentai:
Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programa (MS Word)
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2013–2015 metais priemonių planas (MS Word)
Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos įgyvendinimo 2015 metais priemonių planas (aktuali redakcija) 

Į viršų
Spausdinimo versija