Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis


Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

Istorija

1991 m. lapkričio 28 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba patvirtino Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos įstatymą (nuo 2005 m. liepos 1 d. - Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas). Viena iš daugelio įstatymo paskirčių buvo nustatyti neįgaliųjų integracijos į darbinį ir visuomeninį gyvenimą teisines, ekonomines ir organizacines garantijas.

Laikantis šio įstatymo nuostatų, 1992 m. balandžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 253 buvo patvirtintos Valstybinės invalidų medicininės, profesinės, socialinės reabilitacijos programos kryptys 1992-2002 metams. Vadovaujantis šiuo teisės aktu, buvo vykdomos ir finansuojamos įvairios žmonių su negalia medicininės reabilitacijos, socialinių paslaugų, įdarbinimo, ugdymo, aplinkos pritaikymo, visuomenės informavimo ir švietimo, sporto, kultūros programos.

2002 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 850 patvirtinta Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos programa 2003-2012 metams. Pagrindinis jos tikslas – siekti lygių galimybių žmonėms su negalia planuojant socialinės jų integracijos veiksmus, atitinkančius valstybės tarptautinius ir vidaus politikos tikslus ir įsipareigojimus, ir numatant šių veiksmų įgyvendinimo strategiją.

Programos lėšomis buvo finansuojamos įvairios neįgaliųjų nevyriausybinių organizacijų vykdomos reabilitacijos ir integracijos programos.

Susiję dokumentai:
Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (Žin., 2004, 83-2983) (LRS duomenų bazė)
Nacionalinė žmonių su negalia socialinės integracijos 2003–2012 metų programa (Žin., 2002, Nr. 57-2335) (MS Word)
Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2010–2012 metų programa (Žin., 2010, Nr. 29-1345) (MS Word)
Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programa (Žin., 2012, Nr. 137-7021)

Į viršų
Spausdinimo versija