Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis

Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

Apie tarybą

LASS taryba – tai kolegialus Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) valdymo organas.

LASS taryba susideda iš 14 asmenų: LASS Pirmininko, jo pirmojo pavaduotojo ir 12 narių.

LASS tarybos narius renka Suvažiavimas tokia tvarka:
3 nariai renkami iš Vilniaus ir Alytaus regionų teritorijoje veikiančių LASS filialų narių;
3 nariai renkami iš Kauno ir Marijampolės regionų teritorijoje veikiančių LASS filialų narių;
2 nariai renkami iš Klaipėdos ir Telšių regionų teritorijoje veikiančių LASS filialų narių;
2 nariai renkami iš Šiaulių ir Tauragės regionų teritorijoje veikiančių LASS filialų narių;
2 nariai renkami iš Panevėžio ir Utenos regionų teritorijoje veikiančių LASS filialų narių.

LASS tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 6 kartus per metus.

LASS tarybos kompetencija:

 • vadovauja LASS veiklai tarp LASS Suvažiavimų;
 • įgyvendina LASS tikslus ir LASS Suvažiavimo nutarimus;
 • šaukia LASS Suvažiavimus ir nustato jų preliminarią darbotvarkę;
 • rengia ir LASS Suvažiavimui teikia metinės LASS veiklos ataskaitos, finansinės atskaitomybės, LASS įstatų ir kitų Suvažiavimo tvirtinamų dokumentų projektus;
 • nusistato savo darbo reglamentą;
 • nustato dokumentų ir kitos informacijos apie LASS veiklą pateikimo nariams tvarką;
 • bendradarbiauja su Lietuvos valstybės institucijomis, Pasaulio ir Europos aklųjų sąjungomis, kitomis įstaigomis ir organizacijomis;
 • priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo bei tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • skiria ir atleidžia LASS įsteigtų juridinių asmenų vadovus;
 • steigia ir likviduoja LASS filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus ir vadovus;
 • nagrinėja LASS narių prašymus, pareiškimus, skundus;
 • sudaro nuolatines komisijas ir darbo grupes;
 • įgyvendina juridinių asmenų, kurių dalyviu yra LASS, dalyvio funkcijas;
 • rengia ir tvirtina normatyvinius, finansinius bei kitus LASS dokumentus;
 • organizuoja duomenų pateikimą valstybės institucijoms;
 • organizuoja informacijos teikimą apie esminius įvykius turinčius reikšmės LASS nariams ir LASS veiklai;
 • organizuoja LASS narių sąrašo tvarkymą;
 • koordinuoja LASS veiklą;
 • priima sprendimus, reikalingus LASS narių interesams ginti.
 
Į viršų
Spausdinimo versija