Tarybos komisijos

Revizijos komisija

Teisių gynimo ir socialinių reikalų komisija