Teisių gynimo ir socialinių reikalų komisija

LASS Regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo ir socialinių reikalų komisija – tai nuolatinė, visuomeninė komisija, kurios sudėtį tvirtina LASS taryba.

LASS tarybos 2018-09-26 sprendimu pakeista ir patvirtinta tokios sudėties komisija:
Pirmininkė – Ramunė Balčikonienė, LASS pirmininko pavaduotoja;
Sekretorė – Marina Dynda, VšĮ LASS Respublikinio centro vyresnioji specialistė.

Nariai:
Janina Aižinienė, LASS Radviliškio rajono filialo pirmininkė;
Asta Dikmonaitė, LASS Utenos rajono filialo pirmininkė;
Ramutis Janšauskas, LASS Kauno miesto filialo narys;
Audronė Jozėnaitė, VšĮ LASS respublikinio centro vyriausioji specialistė;
Irena Karsokaitė, LASS Prienų rajono filialo pirmininkė;
Virginija Pukenienė, LASS Zarasų rajono filialo pirmininkė;
Laima Stelingienė, LASS Klaipėdos miesto filialo pirmininkė;
Giedrius Stoškus, UAB „Liregus“ teisininkas;
Daina Vitkauskienė, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centro direktorė.