Balandžio 27 d. posėdis

2020 m. balandžio 27 d. nuotolinės apklausos būdu įvyko penktasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS tarybos narių. Informacija apie posėdį ir jame dalyvavusių LASS tarybos narių balsavimo rezultatus pateikta LASS revizijos komisijos pirmininkui A. Markevičiui.

Atsižvelgdama į pasaulinės pandemijos įtakotą situaciją, taryba priėmė sprendimą organizuoti LASS XXXI ataskaitinį suvažiavimą 2020 m. gegužės 28 d. nuotolinės apklausos būdu ir patvirtino preliminarią jo darbotvarkę, kurioje numatoma:1. LASS 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas.2. LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimas.3. LASS 2019 m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.

Taryba pritarė patikslintam 2020 m. Respublikinio fondo LASS socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo projektui ir pripažino netekusiu galios 2020 m. sausio 22 d. sprendimą Nr. 1-7 „Dėl 2020 metų Respublikinio fondo Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo“. Lėšos skirtos LASS narių materialinės paramos programai, Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2020 metų programos projektams kofinansuoti, LASS filialų veiklai remti, projektams ir veikloms pagal pateiktas paraiškas finansuoti.

Posėdyje pritarta VšĮ LASS pietvakarių centro ir likviduojamos VšĮ „Kregis“ prašymams skirti paramą. Tai susiję su 2020 m. balandžio 8 d. priimtu sprendimu Nr.1-27 „Dėl viešosios įstaigos „Kregis“ likvidavimo“.