Mokymai ir seminarai

Mokymo programa medicinos srities darbuotojams – „Paslaugų prieinamumo gerinimas pacientams turintiems regos sutrikimų“

Programos tikslas – prisidėti prie asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo suteikiant informaciją asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams apie asmenų su regos sutrikimais informacijos, fizinės aplinkos, bendravimo poreikius ir ypatumus. Taip pat siekiama asmenims su regos negalia užtikrinti pagalbos (medicininės ir socialinės) tęstinumą, kad pacientai su regos negalia kuo anksčiau būtų nukreipiami socialinei pagalbai gauti.

Programos uždaviniai:

 • Formuoti realistines nuostatas į neregius ir silpnaregius, paaiškinant, kokias galimybes dirbti, mokytis, leisti laisvalaikį turi neregiai ir silpnaregiai.
 • Supažindinti su medicinos įstaigoms aktualiais fizinės, informacinės aplinkos pritaikymo aspektais.
 • Supažindinti su bendravimo su neregiu ir silpnaregiu principais.
 • Aptarti socialinės pagalbos neregiams ir silpnaregiams galimybes Lietuvoje.

Trukmė  – 4 ak. val.

Tikslinė klausytojų grupė – medicinos gydytojai (visos kvalifikacijos), slaugytojai (visos specializacijos), optometrininkai.

Programa patvirtinta Sveikatos ir apsaugos ministro nustatyta tvarka 2022 m.

Mokymų programa socialinės srities darbuotojams – „Tinkama socialinė pagalba neregiams ir silpnaregiams“

Programos tikslas – pagilinti socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų žinias apie neregius ir silpnaregius bei socialinės pagalbos galimybes.

Programos uždaviniai

 • Formuoti realistines nuostatas į neregius ir silpnaregius, paaiškinant, kokias galimybes dirbti, mokytis, leisti laisvalaikį turi neregiai ir silpnaregiai.
 • Supažindinti su neregiui ir silpnaregiui aktualiais fizinės, informacinės aplinkos pritaikymo aspektais.
 • Supažindinti su bendravimo su neregiu ir silpnaregiu principais.
 • Aptarti socialinės pagalbos neregiams ir silpnaregiams galimybes Lietuvoje.

Trukmė  – 4 ak. val.

Tikslinė klausytojų grupė – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti dirbantys su neregiais ir silpnaregiais.

Mokymų programa patvirtinta 2022 m. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Programa dirbantiems su neregiais – „Aklųjų ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo mokymo programa“.

Programos tikslas – padėti socialiniams darbuotojams įgyti žinių apie aklųjų ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo ypatumus, supažindinti su kompensacinių tiflotechninių priemonių (baltosios lazdelės, planai, maketai, informacinių technologijų programėlės) galimybėmis ir išmokyti naudoti specifines aklųjų savarankiško ėjimo technikas ir būdus.

Programos uždaviniai:

 • Tinkamai bendrauti su aklaisiais ir silpnaregiais asmenimis.
  • Eiti su reginčiuoju palydovu.
  • Taikyti kūno apsaugos būdus.
  • Saugiai judėti uždaroje ir atviroje erdvėje.
  • Išlaikyti tiesią ėjimo kryptį.
  • Lavinti pojūčius.
  • Suvokti supančią erdvę, sugebėti joje susiorientuoti.
  • Gauti reikiamą informaciją ir naudoti mobiliojo telefono programėles.
  • Eiti su baltąja lazdele ir pasirinkti tinkamą baltosios lazdelės technikos būdą.
  • Sudaryti ėjimo maršruto planus.
  • Savarankiškai eiti (važiuoti su visuomeniniu transportu) pasirinktu maršrutu.
  • Eiti esant ypatingomis oro sąlygomis.

Šie praktiniai įgūdžiai ir teorinės žinios bus pritaikomos tiesioginiame darbe, mokant naujai apakusius orientuotis ir savarankiškai vaikščioti artimiausioje aplinkoje, neregius atvykusius socialinei reabilitacijai bei akluosius ir silpnaregius eiti (važiuoti visuomeniniu transportu) jiems reikiamais maršrutais gyvenamojoje vietovėje.

Trukmė  – 100 ak. val.

Tikslinė klausytojų grupė – socialiniai darbuotojai, socialinių darbuotojų padėjėjai, kiti dirbantys su neregiais ir silpnaregiais.

Mokymų programa patvirtinta 2022 m. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Visiems, kurie kuria elektroninį turinį – „Informacijos prieinamumas silpnaregiams ir neregiams“

Programos tikslas – supažindinti su informacijos prieinamumo neregiams ir silpnaregiams principais.

Programos uždaviniai:

 • Pristatyti, kaip skirtingai mato asmenys su įvairiomis akių ligomis.
 • Pristatyti principus, kaip padaryti informaciją geriau matomą silpnaregiams.
 • Supažindinti su neregių naudojamomis ekrano skaitymo programomis.
 • Parodyti, kaip neregiai skaito tinkamai paruoštus elektroninius dokumentus.
 • Parodyti, su kokiomis kliūtimis susiduria neregiai skaitydami elektroninius dokumentus.
 • Suteikti pradmenis, kaip siekti informacijos prieinamumo.

Trukmė  – nuo 2 iki 8 ak val.

Tikslinė klausytojų grupė elektroninio turinio kūrėjai, tinklapių administratoriai, marketingo specialistai, dizaineriai, socialiniai darbuotojai, programuotojai, kiti, kurie prisideda prie elektroninio turinio atsiradimo.