Ataskaitos, dokumentai

LASS veiklos ataskaitos

LASS finansinės atskaitomybės dokumentai

LASS 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

LASS 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

LASS 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Kiti dokumentai