Ataskaitos, dokumentai

LASS veiklos ataskaitos

LASS finansinės atskaitomybės dokumentai

LASS 2023 m. finansinių ataskaitų rinkinys

LASS 2022 m. finansinių ataskaitų rinkinys

LASS 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

LASS 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

LASS 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

Kiti dokumentai