NeRegĖjimo galia

Nuo 2021 metų LASS pietvakarių centras vykdo projektą pojūčių turizmas „NeRegĖjimo galia“. Tai unikali, iki šiol dar niekur pasaulyje nevykdyta edukacija, pasivaikščiojimas su gidu neregiu skirtingomis miesto erdvėmis su užtamsintais akiniais bei naudojantis baltąja neregio lazdele. Ši patyriminė kelionė skirta matančiai visuomenės daliai, siekiant didinti empatiją ir mažinti socialinę atskirtį, įveiklinti regėjimo negalią. Pasivaikščiojimo maršrutas vyksta keliose skirtingose Kauno erdvėse. Žygis su neregiu prasideda Ąžuolyno parke. Čia galima išgirsti giedančius paukščius, apžiūrėti augančius ąžuolus, ausis apsipranta prie ramesnio miesto pulso, galima pasisemti ramybės ir gamtos jaukumo.

Kelionė tęsiama šalia judrios miesto gatvės – nusileidžiama Parodos kalnu. Šioje atkarpoje vyksta visiškai kitoks miesto gyvenimas – girdisi daug intensyvių garsų.

Trečias kelio etapas – Laisvės alėja. Žmonės, dviračiai, paspirtukai ir kavinių šurmulys – dar viena miesto erdvė, pilna skirtingų nuotaikų, garsų, kvapų ir, kartais, iššūkių. Čia ieškoma grindinyje paslėptų objektų, liečiant susipažįstama su Soboru.

Potyriminę kelionę vainikuoja laikas praleistas kavinėje. Tamsoje išgeriamas arbatos puodelis, pasidalinama praeito žygio įspūdžiais – atveria kelią į bendrystę tarp neregio ir matančiojo.

Tikime, kad kartu su neregiu patiriant jiems iškylančias problemas, visuomenei taps norma tinkamai neregiams pritaikyti infrastruktūrą, deramai aptarnauti juos viešajame sektoriuje, pagalvoti apie kultūros prieinamumo gerinimą. Greičiau integruoti nematančius  asmenis į atvirą darbo rinką, užtikrinti visuotinį informacijos prieinamumą internetinėje erdvėje.