Misija, vizija, vertybės

Keliauti su draugu tamsoje geriau, nei eiti šviesoje, bet vienam

Helen Keller

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS) – tai didžiausia ir seniausia Lietuvos regėjimo neįgaliuosius vienijanti organizacija. LASS istorija prasidėjo 1926 m. Dabar asociacija savitarpio pagalbai buria regėjimo negalios asmenis, atstovauja jų interesus ir gina teises. LASS buria virš 6000 narių, yra 49 filialų ir 12 juridinių vienetų steigėja.

LASS yra Lietuvos negalios organizacijų forumo (LNF), Europos aklųjų sąjungos (EAS) ir Pasaulio aklųjų sąjungos (PAS) narė.

LASS misija

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – patikima ir šiuolaikiška žmonių su regos negalia socialinės pagalbos ir paramos partnerė, jų teisių ir laisvių atstovė bei gynėja, visaverčio gyvenimo galimybių kūrėja.

LASS vizija

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga – tai atvira visiems, inovatyvi, draugiška kiekvienam žmogui ir įkvepianti visaverčiam gyvenimui žmonių su regos negalia savitarpio paramos, pagalbos ir saviraiškos galimybių erdvė.

LASS vertybės

  • Atvirumas pokyčiams
  • Pozityvus mąstymas
  • Kūrybiškumas
  • Sąžiningumas
  • Bendradarbiavimas