Artimiausias suvažiavimas

Vasario 9 d. LASS tarybos posėdyje priimtas sprendimas Nr. 1 „Dėl Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXXIV ataskaitinio-rinkiminio suvažiavimo sušaukimo“. Nuspręsta XXXIV LASS ataskaitinį rinkiminį suvažiavimą sušaukti 2022 m. birželio 8-9 dienomis Vilniuje.

Preliminari suvažiavimo darbotvarkė:

  1. LASS 2021 m. veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jų svarstymas ir tvirtinimas.
  2. LASS revizijos komisijos ataskaita už 2021 metus, jos svarstymas ir tvirtinimas.
  3. LASS pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
  4. LASS tarybos rinkimai.
  5. LASS revizijos komisijos rinkimai.
  6. LASS veiklos krypčių svarstymas ir tvirtinimas.
  7. Suvažiavimo rezoliucijų, kreipimųsi svarstymas ir tvirtinimas.
  8. Kiti klausimai.

Susiję dokumentai: