Reabilitacija

Reabilitacija žmogus turėtų pasinaudoti iš karto sutrikus regai.  Pakartotinė reabilitacija būtina žmogui praėjus keliems metams po pirmos reabilitacijos, atsiradus naujiems poreikiams, pablogėjus sveikatai, pakeitus gyvenamąją vietą, įsidarbinus ir t.t.

Amžius nėra kliūtis reabilitacijai – kiekviename amžiaus tarpsnyje žmogus turi savo poreikių.

Socialinės reabilitacijos paslaugų paketą sudaro:

 • psichologinis,
 • funkcinis,
 • medicininis,
 • socialinis,
 • pedagoginis,
 • emocinis žmogaus vertinimas, 
 • nustatomi individualūs poreikiai,
 • sudaromas individualus socialinės reabilitacijos planas ir užsiėmimų grafikas.

Pagrindiniai mokomieji dalykai:

 • psichologinės konsultacijos,
 • mobilumo ir orientacijos mokymai (savarankiškas judėjimas, vaikščiojimas su palydovu,  baltąja lazdele ir t.t.),
 • kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymas (savitarna, namų ruoša, maisto gaminimas, pomėgiai ir t.t.)
 • komunikacinių įgūdžių lavinimas (kompiuterinio raštingumo mokymai specialiomis, neregiams pritaikytomis programomis, mokymai naudotis išmaniaisiais telefonais, neregiams pritaikytomis programomis, taip pat kitomis naujausiomis kompensacinėmis priemonėmis, Brailio rašto mokymai).

Labai svarbi reabilitacijoje yra socializacija, papildoma veikla, įvairūs užsiėmimai, kaip keramikos, pynimo iš vytelių, rankdarbių gamyba ir t.t., susitikimai, gerosios patirties perdavimas, išvykos ir t.t. Gautų žinių įtvirtinimui  – papildomi mokymai ir žinių pritaikymas gyvenamojoje vietovėje.

Silpnaregių reabilitacija turėtų būti orientuota į regėjimo likučio išsaugojimą ir jo visapusišką panaudojimą, į kontrastus supančioje aplinkoje, apšvietimą,  šiuolaikinių technologijų panaudojimą.

Reabilitacijos paslaugas žmogus su regos sutrikimu gali gauti:

1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS) vykdomuose  projektuose.

2. Ugdymo ir švietimo įstaigose, kurios teikia regos reabilitacijos paslaugas.

3. Poilsio ir reabilitacijos centre „Pušynas“ Palangoje.

4. Kompleksinės socialinės reabilitacijos paslaugos neregiams projekte, kurį kasmet  teikia  Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.