Leidiniai

Didžioji dauguma leidinių išleisti Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos, LASS bei rėmėjų lėšomis. Visus LASS ir jos partnerių išleistus leidinius galima rasti Lietuvos aklųjų bibliotekoje, Skroblų g. 10, Vilnius, bei jos filialuose. Lietuvos aklųjų bibliotekos internetinė svetainė – www.labiblioteka.lt.
Cituojant būtina nurodyti šaltinį.

LASS mėnesinis žurnalas “Mūsų žodis”
Leidžiamas nuo 1959 m. sausio mėn.
Leidžia VŠĮ LASS respublikinis centras.

Žurnalo leidybą remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Žurnalo svetainė internete:

www.musuzodis.lt.

Tyrimas apie LASS narių aktyvumo ir veiklos stiprinimą, remiantis socialinės reabilitacijos paslaugų teikimu. 2022 m. Autoriai VDU docentas Remigijus Civinskas ir tyrėjas Jaroslav Dvorak

Tyrimas apie LASS narių aktyvumo ir veiklos stiprinimą (PDF formatas)

Informacinės technologijos — mūsų ateitis. Skaitmeninių įgūdžių pradžiamokslis regos negalią turintiems asmenims, 2023 m.

Leidinį parengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. 53 psl.

Leidybą remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Informacinės technologijos — mūsų ateitis.Skaitmeninių įgūdžių pradžiamokslis regos negalią turintiems asmenims (PDF formatas)

Pagalba neregiui ir silpnaregiui, 2021 m.
Straipsnių rinkinys.
Leidinį parengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.
67 psl.

Leidybą remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Fizinės aplinkos prieinamumas neregiams ir silpnaregiams, 2021 m.
Rekomendacijos ir reikalavimai.
Leidinį parengė Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga.
23 psl.

Leidybą remia Neįgaliųjų reikalų departamentas prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Tiflologinis kalendorius
Sudarytojas ir straipsnių autorius Juozas Valentukevičius.
Leidžia Lietuvos aklųjų biblioteka.

Irena Gailienė. Ambivalentiška neįgaliųjų ir visuomenės sąveika
2015 m.  
Leidėjas: Saulės delta. 248 p.

Alvydas Valenta. Nuožmiai artėjantis
2013 m. Eilėraščiai. 101 p.

Lietuvių liaudies pasaka vaikams. Eglė, Žalčių karalienė, 2012 m.
Parengė ir išleido: S. Jokužio leidykla-spaustuvė.
22 psl. Padidintu ir Brailio raštu.

Albinas Plauska. Saulėtais takeliais. Eilėraščiai vaikams, 2011 m.
Rėmėjai: LASS, Alytaus Dzūkijos “LIONS” klubas, UAB “Vita Baltic International”.
62 psl.

Alvydas Valenta. Pradžios užkalbėjimai, 2010 m.
Spaudai parengė ir išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
206 psl.

Mokslas, studijos ir neregys. Žmonėms su regos negalia aktualių teisės aktų rinkinys mokslo ir studijų klausimais, 2010 m.
(Brailio raštu).
Sudarė Giedrius Stoškus
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Valentinas V. Toločka. Skaitantys pirštai, 2009 m.
Trečiasis, pataisytas ir papildytas, leidimas. 
Spaudai parengė ir išleido Lietuvos aklųjų biblioteka. 
Išleista Kultūros rėmimo fondo lėšomis. 
144 psl., iliustruota.

Skaitau garsinę knygą, 2009 m.
Leidinį paruošė Juozas Valentukevičius.
Spaudai parengė ir išleido Lietuvos aklųjų biblioteka.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
41 psl.

Laumiukai. 80 lietuvių liaudies pasakų, skaitomų tarmėmis, 2009 m.
Rengėjai: Henrikas Stukas, Alvydas Valenta.
MP3 formatu.

Fizinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia, 2008 m.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
32 psl., iliustruota.

Neregys ir bendruomenė: patirtis, idėjos, patarimai, gairės, 2008 m.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
12 psl., iliustruota.

Hermanas van Deikas. Tavo kelyje neregys, 2007 m.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
Išleista LASS ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis. 34 psl., iliustruota.

Buitinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia, 2007 m.
Spaudai parengė ir išleido Lietuvos aklųjų biblioteka.
Sudarytojai: J. Valentukevičius, V. Švilpienė.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
88 psl., iliustruota.

Informacija visiems. Kaip jūsų informaciją pateikti klientams su regos negalia, 2007 m.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
16 psl.

Ypatingų poreikių vaikas. Patarimai tėvams, auginantiems sutrikusio regėjimo vaikus, 2007 m.
Spaudai parengė ir išleido Lietuvos aklųjų biblioteka.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
28 psl.

Baltoji lazdelė – neregio draugė, 2007 m.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.
22 psl., iliustruota.

Menas anapus regėjimo, I ir II dalys (I dalis – 2006 m., II dalis – 2008 m.).
Žinynas apie meną, kūrybą ir regėjimo sutrikimus.
Versta iš: Art Beyond Sight by E. Salzjauer Axel and N. Sobol Levent.
Išleido Lietuvos aklųjų biblioteka.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis. 
I dalis – 219 psl., iliustruota, II dalis – 212 psl., iliustruota.
Su leidiniu galite susipažinti Lietuvos aklųjų bibliotekoje arba jos filialuose. 

Standartizuoti lietuviškos Brailio sistemos ženklai.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
12 psl.

Kompiuterinio raštingumo pamokos akliesiems (pradmenys).
Sukūrė ir įgarsino Aurimas Papečkys.
9 skirsniai, MP3 formatu.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Skambantys šviesoforai.
Informacinis garsinis leidinys apie Vilniuje veikiančius šviesoforus,
2010 m.
Spaudai parengė ir išleido VšĮ “Brailio spauda”.
MP3 formatu.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.

Kibirkštis įžiebė ugnį.
Garsinis leidinys, skirtas Prano Daunio 110-osioms gimimo metinėms,
2010 m.
Spaudai parengė ir išleido Lietuvos aklųjų biblioteka.
MP3 formatu.
Išleista Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos programos lėšomis.