2024 m.

2024 METŲ ASMENŲ SU NEGALIA TEISĖMS IR INTERESAMS ATSTOVAUJANČIŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTO VEIKLŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS

Seminaras LASS darbuotojams „Profesionalus konsultavimas fizinės aplinkos prieinamumo klausimais“ rugsėjo mėn. Kaune. Norint išvengti fizinės aplinkos pritaikymo klaidų ir suteikti LASS filialų darbuotojams žinių apie fizinės aplinkos pritaikymą, jį reglamentuojančius įstatymus, daromas klaidas, būdus joms ištaisyti, Kaune planuojame surengti 3 dienų seminarą. Jame dalyvaus 15 LASS filialų ir įstaigų atstovų (iš jų 10 su negalia). Žinias seminaro dalyviams perteiks fizinės aplinkos pritaikymo specialistai.

Mokomasis seminaras LASS nariams „Aš geriausias savo teisių gynėjas“ nuotolinis seminaras rugsėjo mėn. Siekdami skatinti bendruomenės narius aktyviau ginti savo teises, 2024 m. organizuosime 1 dienos (trukmė 3 val.) nuotolinį seminarą 30 regos negalią turinčių asmenų „Aš geriausias savo teisių gynėjas“, kurio metu LASS nariai iš visos Lietuvos stiprins pasitikėjimą savo jėgomis, įgis žinių, kur kreiptis, susidūrus su teisių pažeidimu, kaip pildyti įvairaus pobūdžio raštus ir skundus, kokie yra raštų pateikimo būdai. Seminaro dalyviai gaus prieinamo formato dokumentų formas ir išmoks jas pildyti, sužinos kaip elektroniniu būdu jas pateikti atsakingoms institucijoms.

Informacinių technologijų mokomoji stovykla neregiams ir silpnaregiams birželio mėn. Vilniuje 12-ai regos negalią turinčių asmenų numatoma organizuoti 4 dienų mokomąją IT stovyklą. Vadovaujantis 2021–2023 m. organizuotų „IT – mūsų ateitis“ mokymų patirtimi bei LASS narių pageidavimais, stovykla bus orientuota į regos negalią turinčių asmenų komunikacijos gerinimą ir jų supažindinimą su įvairiais informacijos gavimo būdais.

Interneto svetainių ir mobiliųjų aplikacijų prieinamumo tikrinimo pagrindų mokomasis seminaras rugpjūčio mėn. skirtas 8-iems, pažengusiems informacinių technologijų vartotojams neregiams ir silpnaregiams. Seminaro metu dalyviai išmoks: kaip taisyklingai tikrinti interneto svetainių prieinamumą, naudojant ekrano skaitymo ir vaizdo didinimo programas, vadovaujantis WCAG v2.1 (AA lygio) pasauliniu prieinamumo standartu bei Lietuvoje galiojančiais, su skaitmeninio turinio prieinamumu susijusiais teisės aktais; kaip taisyklingai tikrinti mobiliųjų aplikacijų „Android“ ir „IoS“ operacinėse sistemose prieinamumą, naudojant ekrano skaitymo ir vaizdo didinimo programas, vadovaujantis WCAG v2.1 (AA lygio) pasauliniu prieinamumo standartu bei Lietuvoje galiojančiais, su skaitmeninio turinio prieinamumu susijusiais teisės aktais; kaip taisyklingai parengti ir patikrinti skaitmeninius dokumentus populiariais PDF ir „Microsoft Word“ formatais, naudojant ekrano skaitymo programas ir vadovaujantis prieinamų dokumentų rengimo rekomendacijomis.

Mokomasis seminaras savivaldos atstovams „Aplinkos prieinamumas nesibaigia nuovaža“ rugsėjo mėn. nuotoliu. 30-čiai savivaldos atstovų. Jo dalyviai įgis žinių apie žmonių su regos negalia galimybes, apie fizinės aplinkos prieinamumo reikalingumą ir jos pritaikymą reglamentuojančius teisės aktus, apie jų taikymo klaidas, būdus klaidų išvengti. Seminarą ves regos negalią turintis LASS fizinės aplinkos prieinamumo specialistas.

Mokomoji stovykla, susieta su „DUOday“, neregiams ir silpnaregiams dėl įsidarbinimo galimybių vyks Vilniuje ir Kaune balandžio, gegužės mėn. dalyvaus po 10 regos negalią turinčių asmenų. Stovyklų metu patyrę lektoriai padės dalyviams atrasti savo stipriąsias asmenybės puses, įveikti darbo paieškoms trukdančią baimę, gelbės apsibrėžiant tikrąjį savo pašaukimą. Stovykla bus tarsi pasiruošimas tarptautinei socialinei iniciatyvai „DUOday“, kurioje šių stovyklų dalyviai galės išbandyti skirtingas darbo vietas, įsivertinti savo jėgas.

Birželio 22 d. Zelvos poilsiavietėje vyks visuotinis LASS sąskrydis, skirtas neregio galių suvokimui ir stiprinimui, bendrystės puoselėjimui, bendros pozityvios nuotaikos kūrimui. Sąskrydyje dalyvaus apie 300 LASS narių su regos negalia ir apie 100 lydinčiųjų ar šeimos narių. Programą sudarys: motyvaciniai pranešimai, susitikimai, diskusijos, pažintys, patirtys, kultūrinė ir sportinė programa. Į sąskrydžio rengimą, siekdami ugdyti lyderystę, renginių organizavimo įgūdžius, įtrauksime kuo daugiau LASS bendruomenės atstovų.