Balandžio 8 d. posėdis

2020 m. balandžio 8 d. nuotolinės apklausos būdu įvyko trečiasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS tarybos narių. Informacija apie posėdį ir jame dalyvavusių LASS tarybos narių balsavimo rezultatus pateikta LASS revizijos komisijos pirmininkui A. Markevičiui.

Posėdyje patvirtinti šešių LASS įstaigų (VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro, VšĮ LASS respublikinio centro,  VšĮ „Aksida“ ir VšĮ „Kregis“) 2019 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ir veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinti dviejų LASS bendrovių (UAB „Regseda“ ir UAB „Liregus“) 2019 m. ūkinės-finansinės veiklos balansai, pelno (nuostolių) ataskaitos bei metiniai vadovų pranešimai. Pagal nepriklausomo auditoriaus išvadas, pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo šešių LASS įstaigų ir dviejų LASS bendrovių 2019 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2019 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 

Priimtas sprendimas nuo 2020 m. balandžio 15 d. pradėti VšĮ „Kregis“ likvidavimo procedūrą.

Svarstytos aštuonios LASS Respublikiniam fondui pateiktos projektų paraiškos. Lėšos skirtos:

1. VšĮ LASS šiaurės rytų centro (LASS Mažeikių rajono filialo) projektui „Socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“;

2. VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui „Kitaip matau supantį pasaulį“;

3. VšĮ „Motociklininkė.lt“ projektui „Lietuvos motociklininkų, neregių ir silpnaregių akcija MANE VEŽA“;

4. UAB „Liregus“ projektui „Dalies maitinimosi kaštų kompensavimas 2020 m. „Zelvos“ poilsiavietėje  poilsiausiantiems neįgaliesiems“;

Projektų paraiškos, kurių svarstymas atidėtas kol paaiškės jose aprašytų veiklų įgyvendinimo galimybės:

1. VšĮ LASS pietvakarių centro (LASS Prienų rajono filialo) projektas „Daina sujungia širdis“;

2. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugijos LASMEDA projektas „Žinios atveria kelius į darbą“;

3. Lietuvos aklųjų sporto federacijos projektas „Sportininkų su regėjimo negalia dalyvavimas pasaulio ir Europos čempionatuose“.VšĮ LASS šiaurės rytų centro projekto paraiškai „Radijo stoties „Regovitus“ transliacijų kokybės gerinimas“ nepritarta.

Atsižvelgiant į tai, kad parduoti LASS poilsio namai „Spindulys“ Šventojoje, taryba patvirtino 2020 m. sausio 22 d. sudarytos LASS narių poilsio rėmimo programos rengimo darbo grupės parengtą 2020 m. LASS poilsio rėmimo programą, kuri artimiausiu metu bus patalpinta interneto svetainėje www.lass.lt.