Rugsėjo 16 d. posėdis

2020 m. rugsėjo 16 d. Vilniuje įvyko septintasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 LASS tarybos narių (1 iš jų nuotolinės apklausos būdu), LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir kviestiniai asmenys.

Pirmiausia aptartas komunikacijos LASS bendruomenėje formavimo klausimas. Vyko aktyvios diskusijos dėl dabartinės išorinės ir vidinės komunikacijos. Tarybos nariai pasidalino informacija apie jų gyvenamojoje vietoje esančių LASS narių įžvalgas ir lūkesčius.

Posėdyje svarstytas klausimas dėl UAB „Liregus“ poilsio bazės „Zelva“ veiklos perspektyvų. Diskutuota dėl nakvynės vietų rezervavimo sistemos ir įkainių keitimo, dėl namelių atnaujinimo galimybių. Nuspręsta plačiau šį klausimą aptarti kitame posėdyje.

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2020 metų 2-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. UAB „Liregus“ ir UAB „Regseda“ veikla buvo pelninga. Tuo tarpu VšĮ „Aksida“  patyrė nuostolį (VšĮ „Kregis“, vadovaujantis 2020 m. balandžio 8 d. LASS tarybos sprendimu Nr.1-27, yra likviduojama ir ataskaitiniu laikotarpiu ūkinės-finansinės veiklos nebevykdė). Bendras trijų LASS įmonių teigiamas veiklos rezultatas siekė 110,0 tūkst. Eur. 2020 m. 2-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 43,7 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko visos trys LASS įmonės (UAB „Liregus“ – 44,7 proc., UAB „Regseda“ – 43,4 proc., VšĮ „Aksida“ – 43,0 proc.). 2020 m. 2-o ketvičio keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 26,5 tūkst. Eur nuostolis. 

Taryba pritarė VšĮ „Aksida“ prašymui skirti paramą darbo aplinkos pritaikymui regėjimo negalią turintiems darbuotojams, tačiau nepritarė Lietuvos aklųjų sporto federacijos prašymui perduoti jai valdyti ir naudotis LASS turimo sporto komplekso Vilniuje (Skroblų g. 3) patalpomis.