Sausio 22 d. posėdis

2020 m. sausio 22 d. Vilniuje įvyko pirmasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 LASS tarybos nariai, LASS revizijos komisijos pirmininkas A. Markevičius ir kviestiniai asmenys.

Taryba prėmė sprendimus dėl dviejų LASS steigtų įstaigų vadovų skyrimo. VšĮ „Aksida“ direktore paskirta Irma Atkočienė, VšĮ „Kregis“ direktoriumi – Darius Grigonis. I. Atkočienė pradės dirbti šiose pareigose š. m. vasario pabaigoje, o D. Grigonis – nuo š. m. sausio 24 d.

Taryba pritarė projektui 2020 m. gegužės 28 dieną nuotolinės apklausos būdu arba, jei tam nepritartų daugiau kaip ketvirtadalis suvažiavimo delegatų, Vilniuje organizuoti LASS XXXI ataskaitinį suvažiavimą ir patvirtino preliminarią jo darbotvarkę, kurioje numatoma:

1. LASS 2019 m. veiklos ataskaitos tvirtinimas;
2. LASS metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2019 metus tvirtinimas;
3. LASS 2019 m. revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas.
4. LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos 2020-2022 m. rezoliucijos tvirtinimas;
5. Einamieji klausimai.

VšĮ Klaipėdos ir Telšių, VšĮ Šiaulių ir Tauragės bei VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centrų likvidatorius pateikė informaciją, kaip vyksta šių LASS įstaigų likvidavimo procesas. 

Posėdyje priimtas sprendimas leisti likviduojamam VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centrui parduoti LASS poilsio namų „Spindulys“ pastatą Šventojoje (Mokyklos g. 71).

Taryba pritarė LASS narių poilsio rėmimo programos rengimo darbo grupės sudarymui ir įpareigojo ją iki 2020 m. vasario 28 d. parengti šios programos projektą.

Atsižvelgiant į vykdomos LASS regionų aklųjų centrų reformos pokyčius, priimti sprendimai dėl naujos atskaitymų į LASS fondus socialinėms programoms vykdyti ir juose sutelktų lėšų naudojimo tvarkos patvirtinimo bei dėl 2020 m. LASS filialų veiklos rėmimo tvarkos patvirtinimo. 

Patvirtintas 2020 m. Respublikinio fondo LASS socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo projektas. Kaip ir kasmet, numatoma skirti lėšų LASS narių materialinės paramos programai, Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2020 metų programos projektams kofinansuoti, LASS filialų veiklai remti, projektams ir veikloms pagal pateiktas paraiškas finansuoti.

Taryba pritarė informacijai apie 2019 m. gruodžio 16 d. vykusiame LASS regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo ir socialinių reikalų komisijos posėdyje svarstytus klausimus.

Priimtas sprendimas dėl darbo grupės, atsakingos už 2020 m. birželio mėnesį Zelvoje planuojamo surengti pirmojo LASS sąskrydžio organizavimą, sudarymo. Jos vadove paskirta LASS darbuotoja Lina Puodžiūnė.

Patvirtinti 2020 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių meninės raiškos ir kūrybos festivalio „Skambėk, mano giesme, skriek, mano šoki!“ nuostatai.