Vasario 12 d. posėdis

2020 m. vasario 12 d. Vilniuje įvyko antrasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos narys J. Valentukevičius ir kviestiniai asmenys.

Taryba nusprendė 2020 m. gegužės 28 dieną Vilniuje sušaukti LASS XXXI ataskaitinį suvažiavimą, nes, atlikus visų jo delegatų apklausą elektroniniu paštu, paaiškėjo, kad suvažiavimo vykdymui nuotolinės apklausos būdu nepritaria 23 iš 83 delegatų, t. y., 27,7 proc.

Aptartos darbo sutarties sąlygos dėl VšĮ „Aksida“ direktoriaus pareigų. Priimtas sprendimas, kad Irma Atkočienė pradės dirbti šios įstaigos direktorės pareigose nuo 2020 m. vasario 25 d.

Posėdyje nuspręsta leisti LASS pradėti Tauragėje (Prezidento g. 49) turimo pastato pardavimo procedūrą, su sąlyga, kad LASS Tauragės rajono ir Pagėgių filialo veiklai bus ieškomos kitos patalpos.

Vadovaudamasi LASS pirmininko pavaduotojos Ramunės Balčikonienės prašymu, LASS taryba priėmė sprendimą nuo 2020 m. vasario 14 d. nutraukti su ja darbo sutartį pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 54 str. (šalių susitarimu).