Birželio 10 d. posėdis

2021 m. birželio 10 d. nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą) įvyko ketvirtasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 13 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė, jos pavaduotojas J. Valentukevičius bei kviestiniai asmenys.
Primename, kad 1 LASS tarybos nariu sumažėjo dėl 2021 m. gegužės 19 d. nuotolinės apklausos būdu vykusiame XXXII LASS ataskaitiniame suvažiavime priimto sprendimo, vadovaujantis R. Balčikonienės prašymu, atšaukti ją iš LASS pirmininko pavaduotojos pareigų

Aptarti 2020 m. LASS revizijos komisijos ataskaitoje pateikti pastebėjimai dėl vis dar besitęsiančių kai kurių likviduojamų LASS įstaigų likvidavimo procedūrų, dėl LASS Respublikinio fondo LASS socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo principo, dėl LASS asociacijoje nuo 2020 m. oficialiai įdarbintų žmonių, dėl LASS ofiso perkėlimo į Naugarduko g. 91 (Vilniuje) esančias patalpas.

Pritarta 2021 m. vasario 3 d. sudarytos darbo grupės pateiktam naujos LASS įstatų redakcijos projektui, kurį, vadovaujantis LASS įstatų p. 79, numatoma paskelbti LASS internetinėje svetainėje www.lass.lt ne vėliau kaip prieš 45 dienas iki XXXIII LASS neeilinio suvažiavimo, t.y., iki 2021 m. birželio 28 d.

Taryba pritarė projektui XXXIII LASS neeilinį suvažiavimą sušaukti 2021 m. rugpjūčio 12 dieną Vilniuje (Katedros a. 4) esančiuose LDK Valdovų rūmuose ir patvirtino preliminarią jo darbotvarkę, kurioje numatomi klausimai:

  1. Dėl naujos LASS įstatų redakcijos projekto svarstymo ir tvirtinimo.
  2. LASS pirmininko pavaduotojo rinkimai.
    Po darbotvarkės klausimų svarstymo vyks LASS 95-mečio paminėjimas.

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2021 metų 1-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. UAB „Liregus“ ir UAB „Regseda“ veikla buvo pelninga. Tuo tarpu VšĮ „Aksida“ patyrė nuostolį. Bendras trijų LASS įmonių teigiamas veiklos rezultatas siekė 38,8 tūkst. Eur. 2021 m. 1-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 38,0 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko tik UAB „Liregus“ (41,6 proc.). VšĮ „Aksida“ šis rodiklis siekė 38,6 proc., o UAB „Regseda“ – 35,3 proc. 2021 m. 1-o ketvirčio keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 26,6 tūkst. Eur nuostolis.

Patvirtinta nauja 2021 m. LASS poilsio rėmimo programos redakcija, kurią galima rasti interneto svetainėje www.lass.lt. Pakeitimai atlikti tarybai pritarus VšĮ LASS pietvakarių centro ir VšĮ LASS šiaurės rytų centro prašymams skirti papildomai lėšų šiai programai finansuoti.

Taryba, pakartotinai apsvarsčiusi VšĮ „Motociklininkė.lt“ paraišką į LASS Respublikinį socialinį fondą „Lietuvos motociklininkų, neregių ir silpnaregių akcija MANE VEŽA“, nusprendė šio projekto neremti.