29-asis LASS ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas

2018 m. gegužės 29 – 30 d. viešbutyje „Panorama“, Vilniuje, įvyko LASS XXIX ataskaitinis-rinkiminis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 73 delegatai iš išrinktų 83.

Pirmą kartą LASS istorijoje suvažiavimo delegatai patvirtino LASS bendruomenės iškeltas ir suformuluotas LASS misiją, viziją ir vertybes. 

Suvažiavimas dar vienai kadencijai LASS pirmininku patvirtino Sigitą Armoną, pavaduotoja – Ramunę Balčikonienę. Buvo išrinkta nauja LASS taryba ir revizijos komisija.

Suvažiavimas patvirtino LASS metinę veiklos ataskaitą, LASS revizijos komisijos metinę ataskaitą, LASS metinį finansinių ataskaitų rinkinį. Priimti suvažiavimo dokumentai: LASS strateginiai tikslai 2018-2022 m., rezoliucija dėl LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos 2018-2022 m.

Susiję dokumentai: