33-asis LASS neeilinis suvažiavimas

2021 m. rugpjūčio 12 d. Vilniuje (Katedros a. 4) esančiuose LDK Valdovų rūmuose įvyko Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos XXXIII neeilinis suvažiavimas. Jame dalyvavo 55 (iš 83) LASS suvažiavimo delegatai bei kviestiniai asmenys.

Pirmiausiai vyko LASS 95-mečio sveikinimai, buvo įteiktos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos padėkos šešiolikai labiausiai LASS bendruomenei nusipelniusių žmonių.

Po to svarstyti darbotvarkės klausimai.

Suvažiavime patvirtintas naujos LASS įstatų redakcijos projektas, kurį rasite čia:

Iki 2021 m. liepos 12 d. buvo gauti keturių LASS narių (D. Markinienės, G. Sakalio, E. Žakario, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių medikų draugijos) ir LASS revizijos komisijos pasiūlymai dėl šio dokumento pakeitimų. Atsižvelgdama į pasiūlymus, naujos LASS įstatų redakcijos rengimo darbo grupė pakoregavo 2021 m. birželio mėn. interneto svetainėje www.lass.lt patalpintą LASS įstatų projektą ir šią redakciją teikė suvažiavimui. Delegatai pritarė pateiktam naujos LASS įstatų redakcijos projektui, išskyrus 58 p., nes balsavimo metu pritarta LASS revizijos komisijos pateiktam siūlymui (į kurį darbo grupė neatsižvelgė, nes tai prieštarauja LR teisės aktams), kad palikti šiuo metu galiojančioje LASS įstatų redakcijoje esančią 57 p. formuluotę (dėl galimybės LASS revizijos komisijai tikrinti LASS juridinius asmenis).

Suvažiavime patvirtinta nauja LASS įstatų redakcija artimiausiu metu bus pateikta notarų peržiūrai ir, tik suderinus su notarais, registruojama VĮ Registrų centre.

Suvažiavimo metu LASS pirmininko pavaduotoja išrinkta LASS pirmininko S. Armono pasiūlyta kandidatė I. Jokštytė.

Suvažiavime pritarta iki 2021 m. rugpjūčio 10 d. gautiems trijų LASS revizijos komisijos narių (A. Markevičiaus, I. Savickienės ir J. Valentukevičiaus) raštams dėl atsistatydinimo bei patvirtintos dviejų naujų LASS revizijos komisijos narių (U. Žilytės ir I. Knizikevičienės) kandidatūros. Todėl šiuo metu LASS revizijos komisiją sudaro keturi nariai: G. Padribonienė, A. Valenta, I. Knizikevičienė ir U. Žilytė.