36-asis LASS ataskaitinis suvažiavimas

2024 m. gegužės 24 dieną Vilniuje įvyko LASS XXXVI ataskaitinis suvažiavimas, kuriame dalyvavo 61 LASS delegatas, iš jų 5 perleido savo balsavimo teisę kitiems asmenims.

Suvažiavimo delegatai patvirtino visas suvažiavimui teikiamas 2023 m. ataskaitas: LASS metinę veiklos ataskaitą, LASS metinį finansinių ataskaitų rinkinį, LASS revizijos komisijos ataskaitą.

Suvažiavimo delegatai pritarė dviejų LASS revizijos komisijos narių (Irenos Knizikevičienės ir Juozo Miliausko) prašymams atšaukti juos iš šios komisijos narių bei išrinko du naujus LASS revizijos komisijos narius: Žygimantą Matusevičių ir Renatą Mingilę likusiam šios kadencijos laikotarpiui, t.y., iki 2026 m. vyksiančio LASS rinkiminio suvažiavimo. Naujos sudėties komisijos nariai pasiskirstė pareigomis: LASS revizijos komisijos pirmininkas – Nerijus Bardzilauskas; LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas – Žygimantas Matusevičius; LASS revizijos komisijos sekretorė – Renata Mingilė.

Suvažiavime patvirtinti patikslinti LASS 2022-2026 m. strateginiai tikslai (pakoreguotas 10 p.) bei LASS turto valdymo ir ūkinės veiklos 2022-2026 m. rezoliucija (pakoreguotas 5 p.). LASS suvažiavimą buvo galima stebėti tiesiogiai LASS Facebook paskyroje.

Susiję dokumentai: