Balandžio 20 d. posėdis

2022 m. balandžio 20 d. Vilniuje (Labdarių g.7) įvyko antrasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 12 (iš 13) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir narys A. Valenta, kviestiniai asmenys.

Posėdyje patvirtinti keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro ir VšĮ LASS respublikinio centro) 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinti dviejų LASS bendrovių (UAB „Regseda“ ir UAB „Liregus“) 2021 m. finansinių ataskaitų rinkiniai bei metiniai vadovų pranešimai. Pagal nepriklausomo auditoriaus išvadas, pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo keturių LASS įstaigų ir dviejų LASS bendrovių 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2021 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. Tačiau VšĮ „Aksida“, atsižvelgiant į nepriklausomo auditoriaus pateiktą neigiamą išvadą, įpareigota ištaisyti apskaitoje ir ataskaitose pastebėtus netikslumus bei teikti svarstyti patikslintus 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos ataskaitą artimiausiame LASS tarybos posėdyje (planuojama jį vykdyti 2022 m. gegužės mėn.).

Taryba nusprendė deleguoti LASS narį Alvydą Valentą atstovauti LASS-ui naujos kadencijos Lietuvos aklųjų bibliotekos tarybos veikloje.

Svarstytos septynios LASS Respublikiniam fondui pateiktos projektų paraiškos. Lėšos skirtos:

  1. Klaipėdos regos ugdymo centro projektui „Tarptautinė neregių ir silpnaregių vaikų vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas 2022““;
  2. VšĮ LASS šiaurės rytų centro 2 projektams „Socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“;
  3. VšĮ LASS pietvakarių centro projektui „Socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“;
  4. VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui „Kitaip matau supantį pasaulį“;
  5. UAB „Liregus“ projektui „Dalies maitinimosi kaštų kompensavimas 2022 m. „Zelvos“ poilsiavietėje poilsiausiantiems neįgaliesiems“;
  6. Lietuvos aklųjų sporto federacijos projektui „Sportininkų su regėjimo negalia dalyvavimas pasaulio ir Europos čempionatuose“.