Kuriame socialinę gerovę regėjimo neįgaliųjų namuose

Nuotraukoje - 2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos logotipas. Jame pavaizduoti Lietuvos žemėlapio kontūrai ir ES vėliava

Finansuojama iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projektas „Kuriame socialinę gerovę regėjimo neįgaliųjų namuose“, finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų, vykdomas 2019-2022 metais.

Projekto tikslas – stiprinti regos neįgaliųjų srityje veikiančių organizacijų bendradarbiavimą keliant narių kompetencijas bei tobulinant jų įgūdžius teikti sveikatos priežiūros ir pagalbos paslaugas namuose regėjimo neįgaliesiems.

Projekto dalyviai – 245 asmenys: LASS filialų pirmininkai, socialiniai darbuotojai ir organizacijų nariai, kurie dalyvaus mokymuose.
Praktinius įgūdžius formuojančių mokymų cikle “Sveikatos priežiūros ir pagalbos paslaugų namuose teikimo įgūdžių formavimas” dalyvaus 60 LASS filialų pirmininkų ir socialinių darbuotojų, dirbančių su regos neįgaliaisiais, kurie kels kompetencijas, susiformuos įgūdžius teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas ir užtikrins jų prieinamumą regos neįgaliųjų namuose. Šį mokymų ciklą sudarys 14 seminarų, kurie skirti būtinoms žinioms ir praktinių įgūdžių formavimui. Po mokymų ciklo nariai įgis praktinius sveikatos priežiūros, sveikatos prevencijos ir pagalbos paslaugų teikimo neregio ar silpnaregio namuose įgūdžius bei priartins platų spektrą būtinųjų paslaugų regos neįgaliajam namuose. Mokymai vyks Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose.

2019 m. spalio – gruodžio mėnesiais buvo įgyvendinta pirmoji projekto dalis – teoriniuose bendriniuose mokymuose “Higiena ir ligų profilaktika”, kurie vyko dešimtyje Lietuvos miestų: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje, Telšiuose, Utenoje ir Tauragėje, dalyvavo 195 LASS nariai. Net 69 proc. dalyvių atvyko iš kaimo vietovių. Mokymų dalyviai, nagrinėdami sveikatingumo ir asmens higienos temas, atnaujino turimas žinias, susipažino su naujausia šios srities informacija bei galės panaudoti ją praktiškai. Mokymus vedė “Sveikuolių sąjungos” lektorė Lukrecija Augustaitytė.

2020 m. vasario mėnesį startavo antroji mokymų dalis “Sveikatos priežiūros ir pagalbos paslaugų namuose teikimo įgūdžių formavimas”. Jau įvyko šie mokymai: „Bendravimo įgūdžių tobulinimas”, „Supervizija”, „Kaip susitaikyti su regėjimo negalia”, „Neregių ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo ugdymas“, „Informacinės technologijos neregiams ir silpnaregiams“, „Akių ligos ir jų profilaktika“, „Išmanieji telefonai ir programėlės neregiams“, „Lietuvos ir tarptautinė negalios įstatymų bazė“.

2021 m. nuotoliniu būdu įvyko mokymai „Gerontologijos pagrindai“, „NVO darbas su senyvo amžiaus žmonėmis”, „Akių relaksacijos technikos”, „Psichikos ir proto negalią turintys asmenys“.

Atlaisvinus karantino apribojimus, kiti 2021 m. numatyti mokymai vyko kontaktiniu būdu. Įvyko šie mokymai: „Pirmoji pagalba“, „Supervizija“, „Regėjimo neįgaliųjų kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas“, „Neregių ir silpnaregių orientacijos ir mobilumo ugdymas“, „Darbas su EXCEL naudojant ekrano skaitymo programą NVDA“, ,,Socialinės reabilitacijos bendruomenėje projektų rašymas ir valdymas“.

2022 m. vasario mėnesį vyks paskutiniai projekte numatyti mokymai – ,,Konfliktų valdymas dirbant su regos sutrikimus turinčiais asmenimis ir perdegimo prevencija“.

Projekto partneriai: VšĮ LASS šiaurės rytų centras, VšĮ LASS pietvakarių centras.