Liepos 21 d. posėdis

2021 m. liepos 21 d. nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą) įvyko penktasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 13 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas J. Valentukevičius bei kviestiniai asmenys.
Primename, kad 1 LASS tarybos nariu sumažėjo dėl 2021 m. gegužės 19 d. nuotolinės apklausos būdu vykusiame XXXII LASS ataskaitiniame suvažiavime priimto sprendimo, vadovaujantis R. Balčikonienės prašymu, atšaukti ją iš LASS pirmininko pavaduotojos pareigų.

Kadangi VšĮ „Aksida“ direktorė Irma Atkočienė pateikė prašymą atleisti ją iš užimamų pareigų, taryba, išklausiusi siūlomos į šias pareigas skirti dabartinės VšĮ „Aksida“ gamybos vadovės Kristinos Ozubėnienės prisistatymą, priėmė sprendimą skirti šią specialistę VšĮ „Aksida“ direktore.

Taryba pritarė UAB „Liregus“ prašymui skirti papildomai lėšų LASS poilsio bazės „Zelva“ namelio Nr.5 remonto sąnaudoms kompensuoti. Taip pat pritarta Lietuvos aklųjų sporto federacijos prašymui skirti paramą neparalimpinių sporto šakų (šoudauno, šachmatų ir šaškių) plėtrai vystyti.