NAUJIENOS

Tarptautinė konferencija “Kokybiškas švietimas – pripažinta neregių ir silpnaregių teisė

Spalio 16-17 dienomis Vilniuje vyko tarptautinė konferencija “Kokybiškas švietimas – pripažinta neregių ir silpnaregių teisė”. Konferencijoje, kurią organizavo LASS drauge su LR Švietimo ir mokslo ministerija bei Pedagogų profesinės raidos centru, dalyvavo per 100 žmonių – pranešėjų iš užsienio, LASS darbuotojų, švietimo sistemos atstovų, tiflopedagogų. Pranešimus skaitė LR Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo[…]

LASS centro tarybos posėdis

Spalio 7 d. Vilniuje, VšĮ LASS centro tarybos patalpose, įvyko dvyliktas šiais metais LASS centro tarybos posėdis. Posėdyje svarstyta: 1. XIX LASS suvažiavime kelti klausimai ir problemos. Aptarti tokie klausimai ir nutarta imtis tokių veiksmų: a) dėl LASS narių materialinei paramai skiriamų lėšų – nutarta kitais metais jas didinti; b) dėl neefektyviai naudojamų patalpų Kaune –[…]

Europos aklųjų sąjungos Informacinių technologijų komisijos posėdis

2008 m. spalio 3-5 d. Londone vyko Europos aklųjų sąjungos (EAS) Informacinių technologijų komisijos posėdis, kuriame dalyvavo Lietuvai atstovauti paskirtas informacinių technologijų specialistas Karolis Verbliugevičius. Komisijos nariai iš skirtingų Europos valstybių svarstė aktualius klausimus, susijusius su informacinių technologijų akliesiems ir silpnaregiams naudojimu, vystymu, egzistuojančiomis problemomis, ateities galimybėmis. Didžiausias dėmesys buvo skirtas skaitmeninės televizijos aktualijoms. Silpnaregiams ypač[…]

Regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės išplėstinis posėdis

Rugsėjo 22 d. VšĮ “LASS centro taryba” patalpose (Vilniuje) įvyko ketvirtasis regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės posėdis.   Be darbo grupės narių, posėdyje dalyvavo LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas, pirmasis pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas bei penkių aklųjų centrų direktoriai (Egidijus Urna, Sigitas Bilevičius, Nijolė Klepikienė, Alfonsas Navickis, Aloyzas Vilimas). Posėdyje buvo svarstyti tokie svarbesni klausimai: 1) neregių[…]

Seminaras “Lyderystė – kelias į sėkmę” Molėtuose

 Rugsėjo 2-5 d. Molėtų rajone, seminarų ir konferencijų centre “Dubingiai”, vyko tarptautinis seminaras “Lyderystė – kelias į sėkmę”.  Seminare dalyvavo 37 žmonės iš šešių valstybių: Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Danijos bei Norvegijos. Skandinavijos atstovai LASS rajonų filialų pirmininkams (jų buvo 8) ir kolegoms latviams bei estams perteikė savo patirtį, kaip sėkmingai dirbti šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos[…]

Pasaulio aklųjų sąjungos suvažiavimas

Rugpjūčio 18-23 d. Ženevoje (Šveicarija) vyko septintasis Pasaulio aklųjų sąjungos (PAS) suvažiavimas.   Suvažiavime Lietuvai atstovavo silpnaregė VšĮ “LASS centro taryba” darbuotoja Ramunė Žaržojutė. Į Šveicariją ji vyko drauge su VšĮ “LASS centro taryba” vyr. specialiste, už tarptautinius ryšius atsakinga Audrone Jozėnaite. PAS suvažiavime dalyvavo atstovai iš 119 šalių. Šveicarijos aklųjų sąjunga suvažiavimui organizuoti pasitelkė net 250 savanorių,[…]

Išvyka į Mini Europos parką Briuselyje

Liepos 8-13 d. 40 regėjimo neįgaliųjų su palydovais keliavo į Belgijos sostinę Briuselį, lankėsi Mini Europos parke ir Europos parlamente.  Išvyką organizavo VšĮ “LASS centro taryba” drauge su kelionių agentūra “Liturimex”, du trečdalius jos kaštų finansavo Neįgaliųjų reikalų departamentas prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, trečdalį kelionės kainos dalyviai mokėjo patys. Mini Europos parkas[…]