Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema

Neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą sudaro: 

 • medicininės, profesinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų teikimas, 
 • specialiųjų poreikių tenkinimas specialiosios pagalbos priemonėmis, 
 • neįgaliųjų užimtumo rėmimas, 
 • socialinės paramos teikimas, 
 • Valstybinio socialinio draudimo fondo pensijų ir išmokų skyrimas ir mokėjimas, 
 • Privalomojo sveikatos draudimo fondo išmokų skyrimas ir mokėjimas, 
 • ugdymo paslaugų teikimas, 
 • lygių galimybių dalyvauti kultūros, sporto ir kitose visuomenės gyvenimo srityse užtikrinimas.

Neįgaliųjų socialinės integracijos sistema finansuojama iš valstybės biudžeto, savivaldybių biudžetų, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Privalomojo sveikatos draudimo fondo, Užimtumo fondo, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų teisėtai įgytų lėšų. 

Įstaigos, įgyvendinančios neįgaliųjų socialinę integraciją:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lygių galimybių skyrius 
Vedėja – E. Čaplikienė
A. Vivulskio g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 266 4221, (8 5) 266 4261

Departamento direktorė – A. Kandratavičienė
Vivulskio g. 13, Vilnius, tel. (8 5) 231 6649
www.ndt.lt 

Priima sprendimus dėl: 

 • Neįgalumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
 • Darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko, termino;
 • Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio asmenims iki 18 metų, kurie yra (buvo) draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, ir asmenims, vyresniems kaip 18 metų;
 • Neįgaliųjų darbo pobūdžio ir sąlygų;
 • Bendro pirminio neįgaliųjų specialiųjų poreikių nustatymo.

Direktorius – M. Žymantas
Švitrigailos g. 11 E, Vilnius,  tel. (8 5) 233 9236, (8 5) 233 9511
www.ndnt.lt 

Ginčų komisija yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga. Ginčų komisija yra privalomo ikiteisminio nagrinėjimo įstaiga.

Pirmininkė – E. Karpickienė
Gedimino prospektas 60, Vilnius, tel. (8 5) 265 1952
www.ginkom.lt

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras  aprūpina neįgaliuosius asmenis techninės pagalbos priemonėmis. 
Direktorė – I. Ogurcova
Mindaugo g. 42 A-1, tel. (8 5) 273 4796
www.tpnc.lt

Neįgaliųjų asociacijos:

Susiję dokumentai: