Neregys kelyje į darbo rinką

Projektas „Neregys kelyje į darbo rinką“ finansuotas iš ES programos „Socialinės aprėpties stiprinimas“, priemonės „Integruoti socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenis į darbo rinką“.
Projekto tikslas – regėjimo neįgaliųjų integracija į darbo rinką, suteikiant jiems bendrų ir specialiųjų žinių ir įgūdžių, didinančių prisitaikymą bei skatinančių dirbti.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.3-SADM-02-K priemonę „Socialinės rizikos ir socialinės atskirties asmenų integracija į darbo rinką“. Projektu planuota spręsti šias problemas: motyvacijos dirbti trūkumas; žinių, įgūdžių ir informacijos trūkumas; pasitikėjimo savimi stoka; savarankiškumo trūkumas; darbinių įgūdžių stoka.

Projekto tikslui įgyvendinti VšĮ LASS respublikiniame centre įdarbinti 16 specialistų, kurie dirbo su 80 asmenų tiksline grupe 8-ose vietovėse: Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje bei Kelmės, Klaipėdos ir Mažeikių rajonuose. 8 iš 16 darbuotojų formavo aklųjų ir silpnaregių įgūdžius įvairiose veiklose (neregių orientacijos ir mobilumo bei savitarnos įgūdžių ugdymas ir kt.). Kiti 8 darbuotojai dirbo su neregiais 8 rajonuose, formuodami jų kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Projekto metu 50 regos neįgaliųjų turėjo galimybę praktiškai įgyti darbui reikalingus įgūdžius įmonėje. šią veiklą įgyvendino projekto partneriai. Veiklų įgyvendinimui įsigytos neregiams ir silpnaregiams pritaikytos specifinės mokymo priemonės: nešiojami kompiuteriai su neregiams reikalinga programine įranga, kišeninės ir stacionarios didinimo priemonės, elektroninės įspėjimo apie netoli esančias kliūtis priemonės, baltosios lazdelės, daiktų ieškikliai, daiktų ženklinimo ir atpažinimo garsinimo priemonės, brailio mašinėlės ir kt.

Projekto rezultatai: projektas padidino regėjimo neįgaliųjų prisitaikymą ir motyvaciją dirbti, pagerino dalyvių socialinius bei darbinius įgūdžius. Planuota, kad projekto metu ir per 6 mėnesius po jo pabaigos bus įdarbinti arba pradės mokytis 27 proc. tikslinės grupės narių.

Projekto partneriai: VšĮ Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras, VšĮ Kauno ir Marijampolės regionų aklųjų centras, VšĮ Klaipėdos ir Telšių regionų aklųjų centras, VšĮ šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centras, VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centras, UAB „Liregus“, VšĮ „Aksida“, UAB „Regseda“, UAB „Socialinė integracija“, Kelmės miesto bendruomenė