Rugpjūčio 5 d. posėdis

2021 m. rugpjūčio 5 d. nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą) įvyko šeštasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 11 (iš 13) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė, jos pavaduotojas J. Valentukevičius bei narys A. Valenta.

Primename, kad 1 LASS tarybos nariu sumažėjo dėl 2021 m. gegužės 19 d. nuotolinės apklausos būdu vykusiame XXXII LASS ataskaitiniame suvažiavime priimto sprendimo, vadovaujantis R. Balčikonienės prašymu, atšaukti ją iš LASS pirmininko pavaduotojos pareigų

Taryba, apsvarsčiusi 2021 m. rugpjūčio 2 d. gautą LASS revizijos komisijos raštą „Dėl LASS revizijos komisijos atsistatydinimo“, nusprendė papildyti LASS XXXIII neeilinio suvažiavimo darbotvarkę klausimu „Dėl LASS revizijos komisijos“ (sprendimas Nr.1-29 patalpintas www.lass.lt) bei pateikė raštišką atsakymą LASS revizijos komisijai, informuodama ją, kad, pagal šiuo metu galiojančios LASS įstatų redakcijos 58 p., atsistatydinti gali tik kiekvienas LASS revizijos komisijos narys asmeniškai, o ne kaip kolegialus LASS kontrolės organas LASS revizijos komisijos sprendimu.

Informuojame, kad iki 2021 m. rugpjūčio 10 d. yra gauti trijų LASS revizijos komisijos narių (A. Markevičiaus, I. Savickienės ir J. Valentukevičiaus) raštai dėl atsistatydinimo.