Specialieji poreikiai

Specialieji poreikiai ir jų nustatymo tvarka 

Nuo 2019 m. sausio 2 d. pasikeitė specialiųjų poreikių nustatymo tvarka. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) nuo šiol nustatys:

 • pirmojo lygio slaugos poreikį – nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, visiškai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 8 valandų per parą ar ilgesnės trukmės slauga;
 • antrojo lygio slaugos poreikį – nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, žymiai apribojanti jo savarankiškumą, galimybes orientuotis, judėti, ir kuriam reikalinga nuolatinė 6–7 valandų per parą slauga;
 • pirmojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį – nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, iš dalies apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė 4–5 valandų per parą kitų asmenų teikiama pagalba;
 • antrojo lygio nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikį – nustatomas asmeniui, kuriam dėl pastovaus, negrįžtamo organizmo funkcijų sutrikimo išsivysto negalia, nežymiai apribojanti jo savarankiškumą ir dalyvavimą visuomenės gyvenime, ir kuriam reikalinga nuolatinė ne ilgesnė negu 3 valandų per parą atliekama priežiūra (pagalba);
 • lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo poreikį.

Šaltinis: www.socmin.lrv.lt

Specialieji poreikiai nustatomi ir teisės aktų nustatyta tvarka tenkinami asmenims, neatsižvelgiant į jų amžių, neįgalumo lygį ar darbingumo lygį.

Specialieji poreikiai nustatomi:

 • asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje. Tuo atveju, kai prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra ne didesnis nei 20 balų ir dėl funkcinių organizmo sutrikimų asmuo negali atvykti į NDNT, jis apžiūrimas namuose ar ligoninėje, ar socialinės globos įstaigoje, kurioje gyvena; 
 • asmeniui nedalyvaujant, kai jo specialieji poreikiai vertinami pakartotinai, o iš pateiktų specialiesiems poreikiams nustatyti būtinų dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis funkcionavimo lygmuo yra 10 balų ir jo savarankiškumas nepakitęs, ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT teritorinį skyrių.
 • Jei asmuo, kurio specialieji poreikiai vertinami, kviečiamas be pateisinamų priežasčių neatvyksta į NDNT ar atsisako dalyvauti specialiųjų poreikių vertinimo procedūroje, jo specialieji poreikiai nevertinami. 

Specialiųjų poreikių nustatymo terminai:

 • 6 mėnesiams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis ir specialiųjų poreikių lygis vertinami pirmą kartą ir prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 6 mėnesius;
 • vieniems metams, kai specialusis nuolatinės slaugos poreikis, specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis vertinami pirmą kartą ir (ar) prognozuojamas asmens sveikatos būklės ar savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas per artimiausius 12 mėnesių; 
 • dvejiems metams, kai prognozuojamas asmens sveikatos būklės bei savarankiškumo pasikeitimas per artimiausius 24 mėnesius;
 • neterminuotai, kai neprognozuojamas asmens sveikatos būklės, savarankiškumo kasdienėje veikloje pasikeitimas ir (ar) asmens sveikatos sutrikimai yra nuolatinio, nekintamo pobūdžio.

Visą aktualią informaciją, susijusią su specialiaisiais poreikiais ir jų nustatymu, galite rasti tinklapyje www.ndnt.lrv.lt