Statinių pritaikymo priežiūra

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tikrina žmonėms su negalia svarbių statinių projektus bei dalyvauja statybos užbaigimo komisijos darbe. Šiai funkcijai atlikti Departamentas pasitelkia neįgaliesiems atstovaujančias asociacijas.

2016 metais šią funkciją atlieka konkurso būdu atrinkta organizacija – Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija (Žemaitės g. 21, Vilnius, el. paštas ,
tel. Nr. 865506328, 8 5 2333576).

Daugiau informacijos rasite čia.