Techninės pagalbos priemonės

Techninės pagalbos priemonės (toliau – TPP) – bet koks neįgaliųjų naudojamas specialus ar standartinis gaminys, įrankis, įranga ar techninė sistema, padedanti išvengti, kompensuoti, sumažinti arba pašalinti sutrikusių funkcijų įtaką sveikatos būklei, asmens savarankiškumui, ugdymuisi, darbinei veiklai.

Neįgaliųjų aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis organizuoja Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – TPNC).

Naujasis Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas patvirtintas 2022-01-13, įsigaliojo nuo 2022 m. vasario 1 d.

ASMENŲ APRŪPINIMO REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS TVARKOS APRAŠAS

Kompensacija skiriama ir mokama asmenims, kurie gyvena Lietuvos Respublikoje, yra deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka, atitinka 1 priede nurodytus kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti regos techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė) (toliau – regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai), ir:

2.1. kuriems nustatytas neįgalumo lygis;

2.2. kuriems nustatytas darbingumo lygis;

2.3. yra sukakę senatvės pensijos amžių;

2.4. yra po ūmių traumų, sužeidimų ar ligų ir turi akivaizdžių neįgalumo požymių, kurie laikui bėgant nepasikeis (kol jiems dar nenustatytas neįgalumo ar darbingumo lygis).

3. Kompensaciją iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiria ir moka Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras). Kompensacija mokama tik už įsigytas 1 priede nurodytas naujas regos techninės pagalbos priemones ir tik Centro direktoriaus įsakymu sudarytai komisijai dėl kompensacijos skyrimo (toliau – Komisija) priėmus teigiamą sprendimą dėl kompensacijos skyrimo.

KOMPENSUOJAMOS REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖS, JŲ NAUDOJIMO LAIKAS, KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI IR JŲ SKYRIMO SĄLYGOS

5. Asmuo turi teisę gauti kompensaciją už įsigytus:

5.1. asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuoklius:

5.1.1. kūno termometrą (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.2. kraujospūdžio matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.3. gliukozės kieko kraujyje matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.1.4. kūno svarstykles (kalbančias ar išmaniąsias) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.2. laikmačius:

5.2.1. rankinį laikrodį:

5.2.1.1. Brailio – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.1.2. kalbantį – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.1.3. išmanųjį – vieną kartą per 3 metus iki 49 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.2.2. stalinį laikrodį (kalbantį) – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.3. orientavimosi priemones:

5.3.1. įvairaus tipo baltąsias lazdeles – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (nepriklausomai nuo įsigytų baltųjų lazdelių skaičiaus);

5.3.2. elektroninį orientavimosi prietaisą, padedantį asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje (toliau – elektroninio orientavimosi prietaisas), – vieną kartą per 2 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4. maisto ir gėrimų gaminimo priemones:

5.4.1. virtuvines svarstykles (kalbančias) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos;

5.4.2. skysčio lygio rodytuvą – vieną kartą per 3 metus iki 15 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.4.3. buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukus – vieną kartą per 5 metus iki 90 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jų įsigijimo išlaidos (lipdukų komplektų skaičius neribojamas);

5.5. optines priemones:

5.5.1. didinamuosius stiklus:

5.5.1.1. su apšvietimo įrenginiu ar be jo – vieną kartą per 3 metus iki 80 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos (nepriklausimai nuo įsigytų didinamųjų stiklų su apšvietimo įrengiu arba be jo skaičiaus);

5.5.1.2. stalinį su apšvietimo įrenginiu – vieną kartą per 3 metus iki 65 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.5.2. žiūroną ar teleskopą – vieną kartą per 3 metus iki 70 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.6. matymo priemones:

5.6.1. vaizdo didinimo sistemą, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera, – vieną kartą per 6 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.6.2. didinimo programinę įrangą, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 290 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.7. piešimo ir rašymo priemones:

5.7.1. rašymo rėmelį (Brailio lentelę su rašymo įrankiu) – vieną kartą per 5 metus iki 18 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.2. Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute (toliau – nešiojamasis elektroninio užrašymo įtaisas Brailio rašto naudotojams) – vieną kartą per 5 metus iki 2 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.3. nešiojamąjį kompiuterį – vieną kartą per 5 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.7.4. mechaninę Brailio rašomąją mašinėlę – vieną kartą per 7 metus iki 500 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.8. garso įrašymo ir atkūrimo įtaisus:

5.8.1. DAISY grotuvą įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi – vieną kartą per 4 metus iki 300 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.8.2. diktofoną – vieną kartą per 6 metus iki 40 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9. telefoną ar telefono ryšio priemones:

5.9.1. stacionarųjį telefoną (kalbantį) – vieną kartą per 10 metų iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.2. mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią (toliau – mobiliojo ryšio telefonas (kalbantis), – vieną kartą per 3 metus iki 200 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.9.3. mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį) – vieną kartą per 3 metus iki 35 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10. matuoklius:

5.10.1. ilgio matuoklį (su Brailio žymomis) – vieną kartą per 7 metus iki 20 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10.2. ilgio matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 7 metus iki 60 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.10.3. spalvų matuoklį (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11. kalbančius įrenginius ir programinę įrangą:

5.11.1. kalbos sintezatorių, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba, – vieną kartą per 4 metus iki 150 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11.2. ekrano skaitymo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 869 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.11.3. mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinę įrangą, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija, – vieną kartą per 4 metus iki 120 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jos įsigijimo išlaidos;

5.11.4. garsinį etikečių žymeklį – vieną kartą per 3 metus iki 50 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.11.5. elektroninį skaičiuotuvą (kalbantį) – vieną kartą per 5 metus iki 30 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos;

5.12. simbolių skaitymo įrenginį rašytiniam tekstui skaityti ir jam į vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti – vieną kartą per 7 metus iki 1 000 eurų, bet ne didesnę nei faktinės jo įsigijimo išlaidos.

6. Asmuo turi teisę gauti vieną iš kompensacijų už įsigytus:

6.1. rankinį laikrodį (Brailio) arba kalbantį laikrodį, arba išmanųjį laikrodį;

6.2. įvairaus tipo baltąsias lazdeles arba elektroninį orientavimosi įtaisą;

6.3. mobiliojo ryšio telefoną (kalbantį) arba mobiliojo ryšio telefoną (mygtukinį);

6.4. nešiojamąjį elektroninį užrašymo įtaisą Brailio rašto naudotojams arba nešiojamąjį kompiuterį;

6.5. ilgio matuoklį su Bralio žymomis arba ilgio matuoklį (kalbantį).

REGOS TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.Techninės pagalbos priemonės pavadinimasNaujos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikasKriterijai, pagal kuriuos nustatomas asmens poreikis įsigyti techninės pagalbos priemones (negalios priežastis ir pobūdis, liga ar fizinė būklė)
1234 
1.Asmens fizinių ir fiziologinių savybių matuokliai
1.1.kūno termometras (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne didesnis kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.2.kraujospūdžio matuoklis (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.3.gliukozės kieko kraujyje matuoklis (kalbantis)5 metaicukrinis diabetas ir abiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
1.4.kūno svarstyklės (kalbančios ar išmaniosios)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.Laikmačiai
2.1.rankinis laikrodis
2.1.1.Brailio3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.1.2.kalbantis3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.1.3.išmanusis3 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
2.2.stalinis laikrodis (kalbantis)  3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3.Orientavimosi priemonės
3.1.įvairaus tipo baltosios lazdelės2 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
3.2.elektroninis orientavimosi prietaisas, padedantis asmeniui orientuotis ir gauti garsinius įspėjimus apie galimas kliūtis kelyje2 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
4.Maisto ir gėrimų gaminimo priemonės
4.1.virtuvinės svarstyklės(kalbančios)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su visiška korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
4.2.skysčio lygio rodytuvas3 metai
4.3.buitinių prietaisų valdymo sistemų mygtukų ženklinimo lipdukai5 metai 
5.Optinės priemonės
5.1.didinamieji stiklai
5.1.1.su apšvietimo įrenginiu ar be jo3 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
5.1.2.stalinis su apšvietimo įrenginiu3 metai
5.2.žiūronas ar teleskopas3 metai
6.Matymo priemonės
6.1.vaizdo didinimo sistema, kurią naudojant ekrane rodomas padidintas vaizdas, užfiksuotas vaizdo kamera6 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
6.2.didinimo programinė įranga, kurią naudojant padidinamas kompiuterio ekrane esantis tekstas, grafiniai vaizdai ir įgarsinama ekrane pateikiama informacija4 metaiabiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – nuo spalvų ir formų skyrimo iki 0,3 arba akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.Piešimo ir rašymo priemonės
7.1.mechaninė Brailio rašomoji mašinėlė*7metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.2.rašymo rėmelis (Brailio lentelė su rašymo įrankiu)*5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.3.Brailio rašto naudotojams skirtą nešiojamąjį elektroninio užrašymo įtaisą, kuris neturi rodymo ekrane funkcijos, bet kurį naudojant galima rašyti klavišais Brailio raštu ir skaityti Brailio eilute5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
7.4.nešiojamasis kompiuteris5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
8.Garso įrašymo ir atkūrimo įtaisai
8.1.DAISY grotuvas įgarsintoms knygoms ir kitiems tekstams skaityti su DAISY programine įranga ir kalbos sintezatoriumi4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų susilpnėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško 
8.2.diktofonas6 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,05 iki 0,1 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.Telefonai ar telefono ryšio priemonės
9.1.stacionarusis telefonas (kalbantis arba Brailio )10 metųabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
9.2.mobiliojo ryšio telefonas(kalbantis)su įgarsinimo programine įranga ar be jos ir su specialiomis programėlėmis asmenims, turintiems regėjimo negalią3 metai
9.3.mobiliojo ryšio telefonas (mygtukinis)3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
10.Matuokliai
10.1.ilgio matuoklis (su Brailio žymomis)7 metųabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
abiejų akių regėjimo funkcijų sumažėjimas: geriau matančios akies regėjimo aštrumo su korekcija sumažėjimas – nuo 0,06 iki 0,3 arba geriau matančios akies akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 20 laipsnių nuo fiksacijos taško
10.2.ilgio matuoklis (kalbantis)7 metai 
10.3.spalvų detektorius (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
11.Kalbantys įrenginiai ir programinė įranga 
11.1.kalbos sintezatorius, kurį naudojant kompiuterio ekrane esanti informacija įgarsinama lietuvių arba užsienio kalba4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.2.ekrano skaitymo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama kompiuterio ekrane pateikiama informacija4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.3.mobiliojo ryšio telefono (kalbančio) įgarsinimo programinė įranga, kurią naudojant įgarsinama mobiliojo ryšio telefono ekrane pateikiama informacija4 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško
11.4.garsinis etikečių žymeklis3 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
11.5.elektroninis skaičiuotuvas (kalbantis)5 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško 
12.Skaitymo priemonės
12.1.simbolių skaitymo įrenginys rašytiniam tekstui skaityti ir jam į alternatyvią vaizdo, garso ir (arba) tekstinę informaciją transformuoti7 metaiabiejų akių aklumas: geriau matančios akies regėjimo aštrumas su korekcija – ne daugiau kaip 0,05 arba geriau matančios akies regėjimo akipločio koncentrinis susiaurėjimas – iki 10 laipsnių nuo fiksacijos taško

* skirta asmenims, mokantiems Brailio raštą arba jo besimokantiems

Nuo 2023 metų pradžios įsigaliojo patikslinta regos techninės pagalbos priemonių skyrimo tvarka ir išplėstas priemonių sąrašas, kurių įsigijimui regos negalią turintys asmenys galės gauti kompensacijas. Išmaniojo laikrodžio įsigijimas bus kompensuojamas ne tik silpnaregiams, bet ir neregiams, į kompensuojamųjų priemonių sąrašą įtrauktas bet koks kompiuteris, įskaitant ir planšetinį (delninį), padidinta žiūrono ar teleskopo įsigijimo išlaidų kompensacijos suma. Aiškiau išdėstyti kitų regos techninės pagalbos priemonių skyrimo kriterijai, atsižvelgiant į regos sutrikimo stiprumą.

Patikslintas regos techninės pagalbos priemonių sąrašas ir priemonių skyrimo kriterijai, t. y. tiksliau išdėstyta kurios priemonės skiriamos silpnaregiams, kurios neregiams.

Išmaniojo laikrodžio įsigijimo išlaidų kompensaciją galės gauti ne tik silpnaregiai, bet ir neregiai. Kompensaciją didinamųjų stiklų ir matymo priemonių įsigijimui galės gauti asmenys, kurių regėjimo korekcija siekia 10 laipsnių (anksčiau galėjo gauti tik turinys didesnį sutrikimą – 20 laipsnių).

Asmenys su regos negalia galės gauti ne tik nešiojamojo kompiuterio, kaip buvo iki šiol, bet ir kitokio kompiuterio (pavyzdžiui stacionaraus ar planšetinio(delninio) įsigijimo išlaidų kompensaciją.

Žiūrono ar teleskopo įsigijimo išlaidų kompensacija padidinama iki 140 eurų (buvo 70 eurų).

Kaip gauti kompensaciją? Norint gauti regos techninės pagalbos priemonių įsigijimo išlaidų kompensaciją pirmą kartą, pirmiausia žmogus turi Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui pateikti išrašą iš medicinos dokumentų, kuriame nurodytas regos sutrikimas ir užpildyti prašymą. Tai galima padaryti atvykus į įstaigą, siunčiant registruotu laišku, elektroniniu paštu ar per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) www.spis.lt. Techninės pagalbos neįgaliesiems centras išnagrinėja pateiktus dokumentus ir priima sprendimą dėl kompensacijos skyrimo. Sprendimas galioja 12 mėnesių, per kuriuos žmogus gali įsigyti jam reikalingą regos techninės pagalbos priemonę Lietuvoje ar užsienyje.

Įsigijęs reikiamą techninės pagalbos priemonę, žmogus turi pateikti jos įsigijimo dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui ir per 1 mėnesį (nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo) jam bus išmokėta šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensacija. 

Pasibaigus regos techninės pagalbos priemonės naudojimo laikotarpiui ir kreipiantis pakartotinai dėl tos pačios regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo išlaidų kompensacijos, gydytojo išrašo pateikti nereikia. Pakanka pateikti tik regos techninės pagalbos priemonės įsigijimo dokumentus Techninės pagalbos neįgaliesiems centrui ir užpildyti prašymą kompensacijos skyrimui.