Vasario 9 d. posėdis

2022 m. vasario 9 dieną nuotoliniu būdu (per ZOOM platformą) įvyko pirmasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 13 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininkė G. Padribonienė ir narys A. Valenta bei kviestiniai asmenys.

Taryba pritarė projektui XXXIV LASS ataskaitinį-rinkiminį suvažiavimą organizuoti 2022 m. birželio 8-9 dienomis Vilniuje ir patvirtino preliminarią jo darbotvarkę, kurioje numatoma:

  1. LASS 2021 m. veiklos ataskaita ir metinių finansinių ataskaitų rinkinys, jų svarstymas ir tvirtinimas.
  2. LASS revizijos komisijos ataskaita už 2021 metus, jos svarstymas ir tvirtinimas.
  3. LASS pirmininko ir jo pavaduotojo rinkimai.
  4. LASS tarybos rinkimai.
  5. LASS revizijos komisijos rinkimai.
  6. LASS veiklos krypčių svarstymas ir tvirtinimas.
  7. Suvažiavimo rezoliucijų, kreipimųsi svarstymas ir tvirtinimas.
  8. Kiti klausimai.

Patvirtintas 2022 m. Respublikinio fondo LASS socialinių programų vykdymui lėšų paskirstymo projektas. Kaip ir kasmet, numatoma skirti lėšų LASS narių materialinės paramos programai, Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021-2023 metų veiksmų plane patvirtintiems 2022 m. vykdomiems projektams kofinansuoti, LASS filialų veiklai remti, Užimtumo tarnybos subsidijuojamoms darbo vietoms kofinansuoti, projektams ir veikloms pagal pateiktas paraiškas finansuoti. Be to, numatoma skirti lėšų 2022 m. balandžio mėnesį Palangoje vyksiančio 2 dienų trukmės LASS filialų vadovų respublikinio seminaro „Kuriame socialinę gerovę regėjimo neįgaliųjų namuose“ finansavimui.

Taryba patvirtino 2022 m. LASS narių poilsio rėmimo programą, kuri patalpinta interneto svetainėje www.lass.lt. Šios programos nuostatos analogiškos 2021 m. galiojusiai redakcijai.

Pritarta LASS Plungės rajono filialo ataskaitinio-rinkiminio susirinkimo metu išrinktos ir tarybai pateiktos LASS Plungės rajono filialo pirmininkės J. Rupšienės kandidatūrai bei priimtas sprendimas dėl jos skyrimo.