Vidaus ataskaitų formos

LASS VIDAUS ATASKAITŲ TEIKIMO TVARKA

1. Metinę ataskaitą Veiklos ataskaita-1 teikia LASS miestų ir rajonų filialai atitinkamai LASS viešajai įstaigai (LASS pietvakarių centrui, LASS šiaurės rytų centrui arba Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrui) iki kitų metų sausio 15 d.

2. Metinę ataskaitą Veiklos ataskaita-2 teikia LASS pietvakarių centras, LASS šiaurės rytų centras ir Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras (apibendrina LASS filialų pateiktus duomenis ir papildo savo informacija). Ataskaitos originalas teikiamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius, ir el. paštu  iki kitų metų vasario 1 d.

3. Metinę ataskaitą apie iš kitų veiklos finansavimo šaltinių gautas lėšas teikia visos LASS viešosios įstaigos (išskyrus gamybinę veiklą vykdančią VšĮ „Aksida“). Ataskaitos originalas teikiamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius, ir el. paštu  iki kitų metų vasario 1 d.

4. Ketvirtinę ataskaitą apie ūkinės-finansinės veiklos rezultatus (LASS įstaigoms) teikia visos LASS viešosios įstaigos (išskyrus gamybinę veiklą vykdančią VšĮ „Aksida“). Ataskaitos originalas teikiamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius, ir el. paštu . I, II ir III ketvirčio ataskaitos teikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25-os dienos. IV ketvirčio (metinė) ataskaita teikiama iki kitų metų vasario 1-os dienos.

5. Ketvirtinę ataskaitą apie ūkinės-finansinės veiklos rezultatus (LASS gamybinėms įmonėms) teikia UAB „Regseda“, UAB „Liregus“ ir VšĮ „Aksida“. Ataskaitos originalas teikiamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius, ir el. paštu . I, II ir III ketvirčio ataskaitos teikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25-os dienos. IV ketvirčio (metinė) ataskaita teikiama iki kitų metų vasario 1-os dienos.

6. Ketvirtinę ataskaitą apie darbuotojų skaičių ir darbo užmokestį teikia visos LASS gamybinės įmonės (UAB „Regseda“, UAB „Liregus“ ir VšĮ „Aksida“). Ataskaitos originalas teikiamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius, ir el. paštu . I, II ir III ketvirčio ataskaitos teikiamos iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 25-os dienos. IV ketvirčio (metinė) ataskaita teikiama iki kitų metų vasario 1-os dienos.

7. Metinę ataskaitą apie turimo nekilnojamojo turto pokyčius teikia visos nekilnojamojo turto turinčios LASS įstaigos ir bendrovės. Ataskaitos originalas teikiamas Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungai, Labdarių g. 7/11, 01120 Vilnius, ir el. paštu  iki kitų metų vasario 15 d.

Kokias ataskaitas reikia pateikti:

LASS miestų ir rajonų filialams

LASS pietvakarių centrui, LASS šiaurės rytų centrui ir Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrui

Visoms LASS viešosioms įstaigoms (išskyrus gamybinę veiklą vykdančią VŠĮ „Aksida“)

Visoms LASS viešosioms įstaigoms (išskyrus gamybinę veiklą vykdančią VŠĮ „Aksida“)

Visoms nekilnojamojo turto turinčioms LASS įstaigoms ir bendrovėms