Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis


Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

Socialinės reabilitacijos projektai

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, įgyvendindama 2007 metų Valstybės kontrolės programos „Neįgaliųjų socialinė integracija“ valstybinio audito rekomendacijas keisti neįgaliųjų socialinės integracijos finansavimo tvarką, nuo 2012 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo funkcijas delegavo savivaldybėms.

Projektai finansuojami iš valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų.

Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas (asociacijas, labdaros ir paramos fondus, religines bendruomenes ir bendrijas, viešąsias įstaigas) teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.

Neįgaliųjų reikalų departamentas skiria lėšas savivaldybėms projektams finansuoti, kontroliuoja kaip jie įgyvendinami. Savivaldybių administracijos organizuoja projektų konkursus, atlieka projektų paraiškų vertinimą, juos finansuoja ir kontroliuoja, ar tikslingai naudojamos lėšos.

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos struktūroje projektus rengia ir vykdo 48 miestų ir rajonų filialai bei 7 viešosios įstaigos – penki regionų centrai didžiuosiuose miestuose ir du dienos centrai Vilniuje ir Kaune. 2016 m. projektai vykdomi 55 savivaldybėse.

Veiklos, iš dalies finansuojamos projektų lėšomis: 

 1. Neįgaliųjų dienos užimtumas: 
  1.1. savitvarka, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymas, atkūrimas, ugdymas;
  1.2. mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis;
  1.3. saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimas;
  1.4. mokymas pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalba sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savigalbos grupėse ir užsiėmimuose;
 2. Asmeninio asistento pagalba:
  2.1. pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas);
  2.2. informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;
  2.3. pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
  2.4. pagalbą sprendžiant buityje kylančias problemas (mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas) (tik asmenims, turintiems nustatytą sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, arba 0–40 proc. darbingumo lygį, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygį);

 3. Neįgaliųjų užimtumas įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose, kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato;

 4. Meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose;

 5. Pagalba neįgaliųjų šeimos nariams organizuojant savigalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas.

Projektų vertinimo ir atrankos stebėsena

Siekiant užtikrinti savivaldybėse organizuojamų projektų vertinimo ir atrankos konkursų skaidrumą ir viešumą, Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai (toliau – stebėtojai) vykdo projektų vertinimo ir atrankos stebėseną. Stebėtojai dalyvauja savivaldybių organizuojamuose pasitarimuose, stebėtojo teisėmis dalyvauja projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbe, stebi, kaip savivaldybės  organizuoja ir vykdo projektų atranką, turi teisę susipažinti su projektų paraiškomis ir kita informacija, teikia Komisijai savo rekomendacijas, pritarimą arba nepritarimą dėl lėšų projektams paskirstymo. Kopijas pateiktų rekomendacijų dėl lėšų paskirstymo stebėtojai teikia Neįgaliųjų reikalų departamentui.

Susiję dokumentai:

Neįgaliųjų reikalų departamento pranešimas „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos keitimas“ (PDF formatas)

Į viršų
Spausdinimo versija