Į meniu Į turinį
Keisti kontrastąRašykite administratoriuiSuraskite mus FACEBOOK'eDUK
Į pradžiąSvetainės medis

Vertikalus pagrindinis

Naujienų prenumerata
Naujienos
Sociokultūrinės naujienos
Pradžia

Apie revizijos komisiją

LASS revizijos komisija dirba visuomeniniais pagrindais ir kontroliuoja LASS veiklą, jos turto, lėšų ir pajamų naudojimą. LASS revizijos komisija tikrina, kaip LASS filialai ir LASS steigtos įstaigos laikosi LASS įstatų ir nutarimų, taip pat jų ūkinę-finansinę veiklą, kaip naudojamos ir saugomos materialinės vertybės, lėšos, pastatai ir kitas turtas, kaip nagrinėjami skundai, pareiškimai, ginamos narių teisės. Nustačiusi pažeidimus, revizijos komisija turi teisę reikalauti, kad šie pažeidimai ir jų padariniai būtų operatyviai pašalinti.

LASS revizijos komisiją 4 metų laikotarpiui renka LASS suvažiavimas. Revizijos komisijoje gali dirbti tik LASS nariai.

Į revizijos komisiją negali būti išrinkti LASS kontroliuojamų juridinių asmenų vadovai, LASS Pirmininkas, jo pirmasis pavaduotojas, LASS Centro tarybos nariai bei su jais artimais giminystės ar svainystės ryšiais susiję asmenys.

Už savo veiklą revizijos komisija atsiskaito Suvažiavimui.

Susiję dokumentai:

LASS revizijos komisijos darbo tvarka (MS word)

Į viršų
Spausdinimo versija