Pasaulio aklųjų sąjungos suvažiavimas

Rugpjūčio 18-23 d. Ženevoje (Šveicarija) vyko septintasis Pasaulio aklųjų sąjungos (PAS) suvažiavimas.  

Suvažiavime Lietuvai atstovavo silpnaregė VšĮ “LASS centro taryba” darbuotoja Ramunė Žaržojutė. Į Šveicariją ji vyko drauge su VšĮ “LASS centro taryba” vyr. specialiste, už tarptautinius ryšius atsakinga Audrone Jozėnaite. PAS suvažiavime dalyvavo atstovai iš 119 šalių. Šveicarijos aklųjų sąjunga suvažiavimui organizuoti pasitelkė net 250 savanorių, kurie lydėdavo regėjimo neįgaliuosius, suteikdavo reikalingą informaciją ir spręsdavo įvairias iškylančias problemas. Didžioji dalis suvažiavimo laiko buvo skirta procedūriniams dalykams – ataskaitoms, įstatų pataisoms, pranešimams, rezoliucijoms, kandidatų į įvairius postus prisistatymams, rinkimams. Ypač daug dėmesio šiame suvažiavime skirta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų konvencijai. 

Suvažiavime ketverių metų kadencijai išrinkta nauja valdančioji komanda. PAS nuo šiol vadovaus prezidentė Marijana Daimond iš Australijos. Be konkurencijos į iždininko postą buvo išrinktas indas A. K. Mitalis, kuris pasižadėjo “būsiąs finansiškai skaidrus”. Dėl pirmojo ir antrojo viceprezidentų posto varžėsi po kelis kandidatus, tačiau po slapto balsavimo paaiškėjo, kad pirmuoju viceprezidentu tapo norvegas Arntas Holte, o antrąja viceprezidente – afrikietė Kandiru Fransis.