Regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės išplėstinis posėdis

Rugsėjo 22 d. VšĮ “LASS centro taryba” patalpose (Vilniuje) įvyko ketvirtasis regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės posėdis.  

Be darbo grupės narių, posėdyje dalyvavo LASS pirmininkas Osvaldas Petrauskas, pirmasis pirmininko pavaduotojas Sigitas Armonas bei penkių aklųjų centrų direktoriai (Egidijus Urna, Sigitas Bilevičius, Nijolė Klepikienė, Alfonsas Navickis, Aloyzas Vilimas). Posėdyje buvo svarstyti tokie svarbesni klausimai:

1) neregių aptarnavimo “Hansabanke” problemos – posėdžio dalyviams pristatyti visi raštai, kuriuos atsakingi darbuotojai teikė įvairioms institucijoms (“Hansabankui” – Lietuvos padaliniui ir centriniam padaliniui užsienyje, “Lietuvos bankui”, Vartotojų teisių apsaugos tarnybai), bei minėtų institucijų atsakymai. Kol kas bankas nesiima jokių veiksmų situacijai pakeisti. Darbo grupė svarstė galimybę kreiptis į teismą. Nutarta pradėti rengti kreipimuisi reikalingus dokumentus ir juos vėliau pateikti LASS centro tarybai, kuri ir turėtų priimti galutinį sprendimą.

2) ne pirmą kartą svarstyta tiflopedagogų problema – rajonuose jų paslaugos neprieinamos, Lietuvoje trūksta tokio pobūdžio specialistų, nėra sutvarkyta apmokėjimo už jų darbą sistema. Nutarta ieškoti galimybių tiflopedagogikos kursą įterpti į specialiųjų pedagogų rengimo programą – ją renkasi kur kas daugiau pedagogų, nei nepelningą ir daug darbo reikalaujančią fiflopedagogo specializaciją.

3) posėdžio dalyviai išklausė informaciją apie JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ir jos fakultatyvaus protokolo ratifikavimą Lietuvoje. Panašu, kad Lietuva konvenciją turėtų ratifikuoti iki š. m. gruodžio 2 d.

4) ilgai ir karštai posėdžio dalyviai diskutavo apie regėjimo neįgaliųjų reabilitaciją – tiek pirminę, tiek profesinę. Susiklosčiusi situacija visiškai nepalanki regėjimo neįgaliesiems, nes šiuo metu apakęs žmogus (ar jis būtų darbingo, ar pensijinio amžiaus) niekur negali gauti jam įstatymiškai priklausančių reabilitacijos paslaugų. Nutarta šį klausimą detaliau apsvarstyti mažesnėje darbo grupėje, aptarti su Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo bei Sveikatos ministerijų atstovais.