LASS centro tarybos posėdis

Spalio 7 d. Vilniuje, VšĮ LASS centro tarybos patalpose, įvyko dvyliktas šiais metais LASS centro tarybos posėdis.

Posėdyje svarstyta:

1. XIX LASS suvažiavime kelti klausimai ir problemos. Aptarti tokie klausimai ir nutarta imtis tokių veiksmų:

a) dėl LASS narių materialinei paramai skiriamų lėšų – nutarta kitais metais jas didinti;

b) dėl neefektyviai naudojamų patalpų Kaune – nutarta ten siųsti komisiją ir vietoje spręsti, kaip efektyviau naudoti patalpas;

c) dėl darbo su jaunimu – regionų centrai įpareigoti įtraukti jaunus neregius į LASS veiklas;

d) dėl “Kūno kalbos” kurso įtraukimo į mokyklų, kuriose mokosi neregiai, programas – VšĮ “LASS centro taryba” įpareigota kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją;

e) dėl neregių našlaičių nakvynės LASUC savaitgaliais – VšĮ “LASS centro taryba” įpareigota kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją.

2. Kreipimasis į teismą dėl sunkumų, su kuriais susiduria neregiai “Hansa banko” klientai. Atsižvelgdami į regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės siūlymus (nuoroda į darbo grupės posėdį), LASS centro tarybos nariai sutiko kelti bylą AB “Swedbank” (buvęs “Hansa bankas”) ir priėmė atitinkamą nutarimą.

3. Informacija apie UAB “Regovitus”. LASS centro tarybos nariai supažindinti su dabartine UAB “Regovitus” situacija. Įmonės veikla stabdoma lapkričio 1 d. LASS centro tarybos narius labiausiai domino iš įmonės atleistų regėjimo neįgaliųjų įsidarbinimo perspektyvos. Iš 18 darbingo amžiaus regėjimo neįgaliųjų šiuo metu turi darbą 4, dar trys bus įdarbinti kitais metais.

4. Dėl patalpų pardavimo Panevėžyje. LASS centro taryba pritarė VšĮ “Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro” prašymui parduoti patalpas, kurių būklė prasta ir kurių neįmanoma išnuomoti, bei priėmė atitinkamus nutarimus.

5. Dėl patalpų pardavimo Šiauliuose ir Vilniuje. LASS centro tarybos nariai nepritarė patalpų pardavimui, atsižvelgdami į neaiškią situaciją bei daugiau nei 100 regėjimo neįgaliųjų kreipimąsi dėl patalpų nuosavybės išsaugojimo. Nuspręsta įpareigoti LASS turto ir ūkio komisiją vykti į Šiaulius ir vietoje aiškintis padėtį, o situaciją Vilniuje aptarti atskirame komisijos posėdyje.

6. Dėl garsinių šviesoforų Vilniuje – šiuo metu jie veikia per tyliai, ir neregiams sunku išgirsti signalą. VšĮ “Vilniaus ir Alytaus regionų aklųjų centras” įpareigotas išspręsti šią problemą.