Jungtinis regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės ir Socialinių bei kultūros reikalų komisijos posėdis

Vasario 11 d., 10 val., LASS centro tarybos patalpose įvyko jungtinis regėjimo neįgaliųjų teisių gynimo darbo grupės ir Socialinių bei kultūros reikalų komisijos posėdis. Posėdyje buvo svarstoma: 

1. Dėl keliaujantiems mokytojams nustatytų priedų prie darbo užmokesčio. Posėdžio dalyviai informuoti, kad didžioji dauguma tiflopedagogų, lankančių regėjimo neįgaliuosius namuose, negauna jiems priklausančio priedo prie atlyginimo. Nuspręsta raštu kreiptis į LR Švietimo ir mokslo ministeriją bei atitinkamas savivaldybes, informuojant juos apie susidariusią situaciją. 

2. Dėl galimybės regėjimo neįgaliesiems gauti reabilitacines paslaugas 2009 m. Po ne vieno susitikimo su LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Neįgaliųjų reikalų departamento atstovais nutarta, kad 2009 m. stacionarios reabilitacijos paslaugos regėjimo neįgaliesiems bus užtikrintos, pasirašius trišalę sutartį tarp Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos (LASS), Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (LASUC) bei Valakupių reabilitacijos centro. Žmones reabilitacijai siųs LASS, stacionari reabilitacija, kaip jau buvo tapę įprasta, vyks LASUC, o už nakvynę ir maitinimą apmokės Valakupių reabilitacijos centras. Dėl siuntimo reabilitacijai reikėtų kreiptis į LASS regionų centrus. 

3. Dėl tikslinių išmokų masažuotojams. Masažo specialybę studijuojantys regėjimo neįgalieji negauna išmokų skaitovui samdyti. Dėl to LASS ne kartą kreipėsi ir į LR Švietimo ir mokslo ministeriją, ir į Neįgaliųjų reikalų departamentą. Abi institucijos kol kas LASS prašymo patenkinti nesutinka. 

4. Dėl moterų aktyvinimo. Posėdžio dalyviai informuoti apie Europos aklųjų sąjungoje atsirandančią naują darbo kryptį – darbą su moterimis, turinčiomis regėjimo negalią. Jos dažnai patiria daugiau apribojimų, nei regėjimo negalią turintys vyrai, yra ne tokios aktyvios, mažiau įsitraukusios į visuomeninį gyvenimą. Europos aklųjų sąjunga daug dėmesio skiria neregių moterų aktyvinimui, jų lyderystės gebėjimų stiprinimui. LASS 2009 m. vasarą taip pat vykdys projektą, skirtą moterims, turinčioms regėjimo negalią. 

5. Dėl techninės pagalbos priemonių regėjimo neįgaliesiems. LASS inicijuoja aprūpinimo TPP tvarkos keitimą. Siekiama, kad kiekvienas neįgalusis turėtų tam tikrą lėšų krepšelį, kurį galėtų išleisti pasirinktoms priemonėms; kad TPP sąrašas būtų atviras ir į jį būtų galima įtraukti naujas priemones ir pan. Kilus diskusijoms, sutarta neužilgo sušaukti suinteresuotus LASS narius ir visiems pasitarti, kokia TPP išdavimo tvarka būtų mums palankiausia.