Šiauliuose atliktas tyrimas dėl Šiaulių regėjimo neįgaliųjų poreikio techninės pagalbos priemonėms patenkinimo 2007 m. ir 2008 m.

2009 vasario mėn. 9 d. atlikome tyrimą dėl Šiaulių regėjimo neįgaliųjų poreikio techninės pagalbos priemonėmis patenkinimo 2007 m. ir 2008 m. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus duomenimis, 2007-2008 m. buvo patenkinta apie 75 proc. neįgaliųjų poreikio techninės pagalbos priemonėms. Taip pat atlikome tyrimą dėl poreikio regos techninės pagalbos priemonėms 2009 m. nustatymo. Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus duomenimis, jau šiuo metu techninės pagalbos priemonių trūksta – 130 regėjimo negalią turinčių asmenų laukia savo eilės techninės pagalbos priemonėms įsigyti: 30 – kompaktinių diskų grotuvų (garsinių knygų skaitymui), 20 – kalbančių kūno termometrų, 30 – kalbančių virtuvės svarstyklių, 50 – stalinių ir rankinių kalbančių laikrodžių.

Akivaizdu, kad dėl sudėtingos šalies ekonominės situacijos 2009 m. šių priemonių regos neįgaliesiems trūks dar labiau. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Rimantas Jonas Dagys numato šiais metais TPP poreikį patenkinti tik 54 proc.: “Žmonių aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis pablogės, susidarys eilės” – tokius ministro žodžius cituoja savaitraštis “Bičiulystė” (Nr. 2, “Neįgaliųjų programoms šiemet – mažiau lėšų”).

LASS Šiaulių miesto ir rajono filialas, būdamas visuomeninė organizacija, negali išspręsti daugelio neregiams ir silpnaregiams kylančių problemų, todėl raštu kreipėmės į nuolatinius organizacijos rėmėjus – Šiaulių moterų “Lions” klubą, Šiaulių “Lions” klubą, Šiaulių “Lions Alka” klubą, prašydami padėti įsigyti techninės pagalbos priemonių regėjimo neįgaliesiems – jos bus išdalintos jų neturintiems Šiaulių neregiams ir silpnaregiams. Priemonių išdavimą suderinsime su Techninės pagalbos neįgaliesiems centro Šiaulių skyriaus darbuotojais, kurie nuolat teikia mums reikalingą informaciją apie žmonių su regėjimo negalia aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis.

Taip pat buvo organizuotas VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro ir UAB “Biomedika” – vienos iš pagrindinių techninės pagalbos priemonių tiekėjų Lietuvoje atstovų susitikimas, kuriame dalyvavo VšĮ Šiaulių ir Tauragės regionų aklųjų centro direktorius Alfonsas Navickis, Šiaulių universiteto docentė Liuda Radzevičienė, Šiaulių kolegijos Neįgaliųjų socializacijos centro vedėja Daiva Manukian, UAB “Biomedika” pardavimų vadybininkė Ana Korolevič. Susitikimo metu buvo susipažinta su naujausiomis regos techninės pagalbos priemonėmis, kurios nėra įtrauktos į kompensuojamų techninės pagalbos priemonių sąrašą, nutarta ir toliau bendradarbiauti dėl geresnio asmenų, turinčių regos sutrikimus, aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis.

(LASS Šiaulių m. ir raj. f. inf.)