Britų ambasados parama LASS nariams

Didžiosios Britanijos ambasados ir Britų verslo rūmų Kalėdinių giesmių vakaro metu buvo renkamos lėšos – jas rėmėjai padovanojo labiausiai paramos stokojantiems LASS nariams. LASS regionų centrai padėjo atrinkti 14 vargingiausiai gyvenančių LASS narių, kuriems ir įteiktos piniginės dovanos.

Nuoširdžiai dėkojame Jos Didenybės ambasadoriui Lietuvoje Simon’ui Butt’ui ir visiems, aukojusiems lėšas!