Išrinkta nauja LNF Taryba bei Prezidentė

Naująja LNF Prezidente tapo Rasa Kavaliauskaitė, kuri pakeis laikinai Prezidentės pareigas ėjusią Dovilę Juodkaitę.
Į LNF Tarybą išrinkti Janina Butkuvienė (Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija “Viltis”), Zigmantas Jančiauskis (Lietuvos invalidų draugija), Ugnė Šakūnienė (Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija “Gyvastis”), Stasys Linkevičius (Lietuvos kurčiųjų draugija), Dovilė Juodkaitė (viešoji įstaiga “Globali iniciatyva psichiatrijoje”), Edmundas Jogminas (Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija), Marcijonas Urmanas (Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija). Revizorės pareigas toliau eis Nijolė Milkevičienė (Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija).
LNF narių susirinkimo metu buvo patvirtinti nauji asociacijos įstatai bei 2009 metų veiklos kryptys. Šiais metais Lietuvos neįgaliųjų forumas ir toliau daug dėmesio skirs tarptautinių teisės aktų ir ES Direktyvų, Reglamentų harmonizavimui, derinimui su LR teisine baze bei jų įgyvendinimo priežiūrai. Asociacija aktyviai teiks pasiūlymus dėl LR įstatyminės bazės papildymo bei esamų įstatymų priežiūros, atstovaus neįgaliųjų organizacijas, bendradarbiaus su apskritimis, savivaldybėmis ir kitomis organizacijomis, dirbs su politikais bei sieks sustiprinti LNF pozicijas.

LNF informacija