LASS kreipėsi į LR Kultūros ministeriją dėl geresnio informacijos prieinamumo regėjimo neįgaliesiems

Vasario 13 d. LASS raštu kreipėsi į LR Kultūros ministrą Remigijų Vilkaitį, prašydama palaikyti sutartį, kuri bus svarstoma gegužę Ženevoje. Tai – dokumentas, kalbantis apie informacijos prieinamumą regėjimo neįgaliesiems bei teisę skaityti. Deja, kol kas tik 5 proc. visų išleidžiamų knygų yra prieinamos regėjimo neįgaliesiems – Brailio raštu arba įgarsintos. Vienas iš būdų šiai problemai spręsti – tai leisti nacionalinėms Europos aklųjų organizacijoms dalintis savo išleistomis regėjimo neįgaliesiems prieinamomis knygomis su kitų šalių organizacijomis. Kol kas tokios galimybės nėra dėl tarptautinių barjerų Autorių teisių įstatyme. Dėl to 2009 m. Pasaulio aklųjų sąjunga (PAS) kartu su ekspertų grupe parengė Pasaulio intelektinės nuosavybės organizacijos sutarties projektą. Ši sutartis pagerintų aklųjų, silpnaregių ir kitų asmenų, patiriančių skaitymo sunkumų, prieigą prie informacijos. Patvirtinus šią sutartį, būtų pasiekta, kad vienoje šalyje regėjimo neįgaliesiems prieinama knyga galėtų naudotis ir kitų šalių regėjimo neįgalieji. 

LASS tikisi, kad LR Kultūros ministerija pritars šiai sutarčiai, ir mūsų nariai galės skaityti garsines knygas anglų, italų, vokiečių, ispanų ar kitomis kalbomis.