Gruodžio 16 d. posėdis

2020 m. gruodžio 16 d. nuotoliniu būdu (per Zoom platformą) įvyko aštuntasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo visi 14 LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas J. Valentukevičius ir kviestiniai asmenys.

Posėdyje aptarti artimiausi LASS tikslai, veiklos kryptys ir lūkesčiai. Vyko aktyvios diskusijos dėl tolimesnio LASS struktūros optimizavimo pertvarkant LASS filialų veiklą (filialų jungimas, jų pirmininkų ir socialinių darbuotojų funkcijų atskyrimas). Nuspręsta artimiausiu metu paruošti strateginį pertvarkos planą ir plačiau šį klausimą aptarti jau kitame posėdyje (planuojama jį organizuoti 2021 m. sausio mėn.). 

Svarstytas klausimas ar reikia keisti LASS įstatų atskiras nuostatas, aktyviai diskutuota dėl informacinės LASS telefono linijos sukūrimo galimybių. Šiuos klausimus taip pat nuspręsta plačiau aptarti kitame posėdyje.

Taryba pritarė 2020 m. spalio 7 d. vykusio LASS Raseinių rajono filialo ataskaitinio susirinkimo metu išrinkto naujo šio filialo pirmininko kandidatūrai. LASS Raseinių rajono filialo pirmininku patvirtintas Rolandas Baltrušaitis. Atnaujintą informaciją apie minėtą pasikeitimą galima rasti www.lass.lt.

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2020 metų 3-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. Visų trijų LASS įmonių (UAB „Liregus“, UAB „Regseda“ ir VšĮ „Aksida“ veikla buvo pelninga. Bendras jų teigiamas veiklos rezultatas siekė 223,2 tūkst. Eur. 2020 m. 3-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 40,1 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko dvi LASS įmonės (UAB „Liregus“ – 43,2 proc., VšĮ „Aksida“ – 40,2 proc.). Tuo tarpu UAB „Regseda“ šis rodiklis sudarė 38,1 proc. 2020 m. 3-o ketvičio keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 13,0 tūkst. Eur nuostolis. Ataskaitiniu laikotarpiu teigiamą ūkinės veiklos rezultatą pasiekė tik VšĮ LASS šiaurės rytų centras (pelnas sudarė 0,4 tūkst. Eur). 

Posėdyje apie ataskaitinio laikotarpio ūkinės-finansinės veiklos rezultatus ir ateities perspektyvas trumpai pasisakė visų LASS įstaigų ir įmonių vadovai.

Pateikta informacija dėl pastato Vilniuje (Naugarduko g. 91) tolimesnio naudojimo. Kadangi jo savininkas VšĮ LASS respublikinis centras neturi pakankamai lėšų investicijoms į šio objekto renovacijos darbus, esamos būklės pastatas toliau bus naudojamas šiuo metu jame vykdomoms veikloms tęsti.