Balandžio 21 d. posėdis

Balandžio 21 d. nuotoliniu būdu įvyko trečiasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 14) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos pirmininko pavaduotojas J. Valentukevičius ir kviestiniai asmenys. 

Posėdyje patvirtinti penkių LASS įstaigų (VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro, VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro, VšĮ LASS respublikinio centro ir VšĮ „Aksida“) 2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai ir veiklos ataskaitos. Taip pat patvirtinti dviejų LASS bendrovių (UAB „Regseda“ ir UAB „Liregus“) 2020 m. finansinių ataskaitų rinkiniai bei metiniai vadovų pranešimai. Pagal nepriklausomo auditoriaus išvadas, pateiktos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai parodo penkių LASS įstaigų ir dviejų LASS bendrovių 2020 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir 2020 m. finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus. 
Atsistatydinus LASS Klaipėdos miesto filialo pirmininkei Laimai Stelingienei, šio filialo pirmininku buvo išrinktas Mindaugas Triušys, kurio kandidatūrai pritarė ir tarybos nariai. Todėl priimtas sprendimas dėl naujo LASS Klaipėdos miesto filialo pirmininko patvirtinimo. 

Atsižvelgiant į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro raštišką kreipimąsi, paskirtas LASS atstovas į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro tarybą. Juo tapo LASS viešojo administravimo specialistas V. Balčikonis. 

Taryba pritarė siūlymui dėl LASS logotipo atnaujinimo. 

Posėdyje svarstytos šešios LASS Respublikiniam fondui pateiktos projektų paraiškos. Lėšos skirtos:
1. VšĮ LASS šiaurės rytų centro projektui „Socialinių paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas“;
2. VšĮ Kelmės aklųjų ir silpnaregių centro projektui „Kitaip matau supantį pasaulį“;
3. Klaipėdos regos ugdymo centro projektui „Tarptautinė neregių ir silpnaregių vaikų vasaros stovykla „Pažinimo stebuklas 2021“;
4. VšĮ „Motociklininkė.lt“ projektui „Lietuvos motociklininkų, neregių ir silpnaregių akcija MANE VEŽA“;
5. UAB „Liregus“ projektui „Dalies maitinimosi kaštų kompensavimas 2021 m. „Zelvos“ poilsiavietėje poilsiausiantiems neįgaliesiems“;

Kauno miesto aklųjų ir silpnaregių sporto klubo „Sveikata“ projekto paraiškai „Projekto „Sveikata“ kofinansavimas“ nepritarta. 

Priimti sprendimai dėl tikslinės paramos skyrimo VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centrui (transporto priemonės įsigijimui) bei VšĮ LASS pietvakarių centrui (LASS Tauragės rajono ir Pagėgių filialo veiklos pagerinimui). 

Pritarta VšĮ LASS pietvakarių centro prašymui suteikti šiai įstaigai leidimą pasirašyti ilgalaikę (iki 2035 m. rugpjūčio 31 d.) 72,41 m2 ploto patalpų Alytuje (S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3) nuomos sutartį su UAB ,,Šypsenos ekspertai“. 

Atsižvelgiant į LASS revizijos komisijos raštą „Dėl eksponatų ir Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus perspektyvos“, LASS pirmininkas S. Armonas įpareigotas aptarti su Lietuvos aklųjų bibliotekos direktore I. Davidoniene klausimą dėl galimybės ateityje (po pastato renovacijos) suteikti patalpas Lietuvos aklųjų istorijos muziejaus ekspozicijai Lietuvos aklųjų bibliotekos administruojamame pastate Vilniuje (Skroblų g.10).