Įvyko LASS tarybos posėdis

2021 m. spalio 27 d. įvyko septintasis šiais metais LASS tarybos posėdis. Jame dalyvavo 13 (iš 13) LASS tarybos narių, LASS revizijos komisijos narys A. Valenta bei kviestiniai asmenys.

Taryba pritarė 2021 m. vykusių 48 (iš 49) LASS filialų ataskaitinių-rinkiminių susirinkimų metu atrinktų ir tarybai pateiktų LASS filialų pirmininkų kandidatūroms bei parengtų 48 sprendimų projektams dėl jų skyrimo. Dėl objektyvių priežasčių dar nevyko LASS Plungės rajono filialo ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Pasikeitė 9 (iš 48) LASS filialų vadovai. Atnaujinta informacija patalpinta interneto svetainėje www.lass.lt.

Taryba pritarė posėdyje pateiktai informacijai apie 2021 metų 2-o ketvirčio LASS įstaigų ir įmonių ūkinės-finansinės veiklos rezultatus. UAB „Liregus“ ir UAB „Regseda“ veikla buvo pelninga. Tuo tarpu VšĮ „Aksida“ patyrė nuostolį. Bendras trijų LASS įmonių teigiamas veiklos rezultatas siekė 109,7 tūkst. Eur. 2021 m. 2-ą ketvirtį vidutinis visose LASS gamybos įmonėse dirbusių aklųjų ir silpnaregių skaičius sudarė 39,8 proc. visų dirbančiųjų. Suvažiavimo nustatytą 40,0 proc. ribą atitiko UAB „Liregus“ (42,2 proc.) ir VšĮ „Aksida“ (40,0 proc.). UAB „Regseda“ šis rodiklis siekė 38,2 proc. 2021 m. 2-o ketvičio keturių LASS įstaigų (VšĮ LASS respublikinio centro, VšĮ LASS pietvakarių centro, VšĮ LASS šiaurės rytų centro ir VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centro) bendras ūkinės veiklos (eliminuojant gautas ir panaudotas paramos, įv. kitų finansavimo šaltinių lėšas) rezultatas – 41,1 tūkst. Eur nuostolis.

UAB „Regseda“, UAB „Liregus“ ir VšĮ „Aksida“ direktoriai pasisakė apie jų vadovaujamų LASS įmonių tolimesnes veiklos perspektyvas.

Taryba patvirtino naujos redakcijos LASS tarybos reglamentą. Pakeitimai atlikti iš esmės dėl 2021 m. rugpjūčio 12 d. LASS XXXIII neeiliniame suvažiavime patvirtintos naujos LASS įstatų redakcijos, kuri įsigaliojo nuo 2021 m. rugsėjo 10 d. Naujai patvirtinta LASS tarybos reglamento redakcija patalpinta interneto svetainėje www.lass.lt.

Priimtas sprendimas dėl darbo grupės LASS filialų reformai rengti sudarymo. Jos nariai:

  1. Sigitas Armonas, LASS pirmininkas;
  2. Algimantas Arbočius, LASS Vilniaus I filialo pirmininkas;
  3. Nerijus Bardzilauskas, LASS Tauragės rajono ir Pagėgių filialo pirmininkas;
  4. Aušra Gresienė, LASS Kaišiadorių rajono filialo pirmininkė;
  5. Irma Jokštytė, LASS pirmininko pavaduotoja;
  6. Paulius Kalvelis, LASS Šiaulių miesto ir rajono filialo narys;
  7. Jolanta Kručkauskaitė, VšĮ LASS pietvakarių centro direktorė;
  8. Virginija Pukenienė, LASS Zarasų rajono filialo pirmininkė;
  9. Giedrius Stoškus, UAB „Liregus“ teisininkas;
  10. Aloyzas Vilimas, VšĮ LASS šiaurės rytų centro direktorius.