LNF prezidente perrinkta Dovilė Juodkaitė

Sveikiname Lietuvos negalios organizacijų forumo prezidentę Dovilę Juodkaitę, kuri buvo perrinkta LNF prezidente. Džiaugiamės Dovilės lyderyste negalios politikos srityje, diplomatiniais gebėjimais vienijant skirtingų negalių organizacijas bei aktyvų dalyvavimą tarptautinėje žmonių su negalia organizacijų veikloje.
Taip pat sveikiname naujai kadencijai išrinktą LNF tarybą, kurią sudaro šios organizacijos:
Lietuvos paralimpinis komitetas
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Lietuvos kurčiųjų draugija
Pagava
Asociacija Gyvastis
Lietuvos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“
Lietuvos Paraplegikų Asociacija
Psichikos sveikatos perspektyvos
SOPA
LASS
Lietuvos epilepsija sergančiųjų sąjunga EPILĖ
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Asociacija Spina Bifida ir Hidrocefalija